• Hakkında.
 • baba ayet hadis


  anne baba hakkında ayetler hadisler


  “Rabbin ondan başkasına kulluk etmemenizi, anne-babaya iyilikle davranmayı emretti Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara “öf” bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle /Onlara acıyarak, alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: “Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge/ Rabbiniz, sizin içinizdekini daha iyi bilir Eğer siz Salih olursanız, şüphesiz O da, (kendisine) yönelip dönenleri bağışlayıcıdır” (İsra: 23,24,25)

  Bir gün Peygamberimiz (sas) ashabına;
  -“Size, büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi?” diye üç defa sordu Üç defasında da “evet bildir, Ey Allah’ın Resulü” diyen-ashab-ı kirâma bunların sırasıyla; “Allah’a ortak koşmak, ana-babaya karşı gelmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan söylemek” olduğunu belirtir (Buhârî, Edeb, 6)

  Abdullah b Mes’ud (ra) Hz Peygamber (sas)’e sordu:
  “-Ya Resulullah, amellerin hangisi daha üstündür?” Resulullah:
  “- Vaktinde kılınan namaz” buyurdular
  Abdullah b Mes’ud diyor ki tekrar sordum:
  “-Sonra hangisidir?”
  “-Anne-babaya iyiliktir” diye cevaplandırdılar
  “-Sonra hangisidir?” dedim
  “-Allah yolunda savaşmaktır ” diye buyurdular

  (Cennet kokusu beşyüz yıllık mesafeden duyulur Ana-babasını Üzenler ve sılâ-l rahmi terk edenlerbunu duyamaz) [Taberânî]
  (Ömrünün uzun, rızkının bereketli olmasını istiyen, ana-babasına iyilik etsin, sıla-ı rahmde bulunsun!) [İ Ahmed]
  [Sılâ-i rahm, ana-baba ve yakın akrabayı ziyaret etmek demektir}
  (Hanımını anasından Üstün tutana Allah la’net etsin!) [M Cinan]
  (Allah indinde en faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır, sonra ana-babaya iyiliktir) [Müslim]
  (Ana-babasından biri hayatta olup da, onun rızâsını almıyan, onu küstüren, Cehenneme girmeye müstehak olur)

  Hadisler