• Hakkında.
 • Bütün Duaları kapsayan dua


  Bismillâhirrahmânirrahim
  [Allâhümme inniy es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme ve entel müsteânü ve aleykel belâğu ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.]

  Manası: ALLAHIM!Muhakkak ben Peygamberin Muhammed Aleyhisselâmın, Zat’ı Ecelli Âlâ’ndan istediği şeylerin hayrını isterim.Senin Peygamberin Muhammed (a.s.)’in senden istiaze ettiği şeylerin şerrinden de Sana sığınırım.Yardım ancak Zat’ı Ecelli Âlâ’ndan beklenir.Dünyada da ahirettede istenilen şeye ulaştıracak ancak Sensin.Kuvvet ve kudret ancak ALLAH’ın yardımı iledir.

  Abû Ümâme, Resûlü Ekreme:
  “”Yâ Resûlallâh siz çok dua ediyorsunuz, onlardan hafızamızda bir şey kalmıyor”” dedi. Bunun üzerine Resûlü Ekrem (s.a.v.): Size bütün duaları içine alan bir dua öğreteyim dedi ve bu duayı okursunuz buyurdu.

  Kaynak: RESÛLLULLAH’IN DİLİNDEN DUALAR
  ARİF PAMUK
  PAMUK YAYINCILIK