• Hakkında.
 • Bütün Dualarımız


  DUÂNIN DİNİMİZDEKİ YERİ

  Duânın önemi

  Duânın Kabul Edilmesinin Şartları

  1- Düzgün bir imana, Ehli sünnet itikadına  sahip olmalıdır.

  2- Farzları yapıp haramlardan, kul hakkından sakınmalıdır!

  3- Kıymetli vakitlerde duâ etmelidir

  4- Kabûl edileceğine inanarak duâ etmelidir.

  5- Belâ gelmeden önce çok duâ etmelidir.

  6- Sebeplere yapışmalıdır

  Duâ etmenin âdâbı

  Bedduâ etmemelidir

  Herkese hayır duâ etmelidir

  Mazlumun duâsı

  GÜNLÜK OKUNACAK DUÂLAR

  Îmân duâsı

  İstigfar duâsı

  Af ve magfiret için duâ

  Doğruyu  yanlışı öğrenmek için duâsı

  Korkulu zamanlarda okunacak duâ

  Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak duâ

  Dert ve belâdan kurtulmak için okunacak duâ

  Cinnin musallat olmaması için okunacaklar duâlar

  Günahların affı için duâ

  Hamd ve şükür duâsı

  Sağlık ve âfiyet için duâ

  Hastanın iyileşmesi için duâ

  Kalbde imanın sabit kalması için duâ

  Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için duâ

  Fitneden korunmak için  duâ

  Çarşıya giderken okunacak duâ

  Şehid olarak ölebilmek için duâ

  Abidler zümresinden olmak için duâ

  Kabir ziyaretinde okunacak duâlar

  Kalbi öldürmemek için okunacak duâ

  Ezan duâsı

  Günahlara kefaret için duâ

  Sohbetten dağılırken okunacak duâ

  Gece uyanınca okunacak duâ

  Evden çıkarken, girerken okunacak duâ

  Yatarken okunacak duâlar

  Yemek duâsı

  Murada kavuşmak için duâ

  Musibet karşısında okunacak duâ

  İstihare namazı ve duâsı

  Salât-ı münciye (salâten tüncînâ)

  Kaybolan şeyi bulmak için okunacak duâ

  Doğumun rahat olması için duâ

  Ruhî sıkıntıda okunan duâ
  Ölüler için okunacak duâ
  Namazdan sonra duâ
  Yolculukta okunacak duâ
  Şifa ayetleri

  Nazar duâsı

  Büyüden, sihirden kurtulmak için okunacak duâ

  Sihir, büyü nedir?

  Ayat-i hırz nasıl okunur?

  Ayat-i hırz nedir? (76)

  Şeytân ve düşman şerrinden korunmak için

  İftar Duâsı

  Şifa için okunacak duâ

  Şifa için başka bir duâ

  Tevhid duâsı

  Tecdidi imân ve nikâh duâsı

  Tecdidi imân:

  Tecdidi nikah:

  Küfürden kurtulmak için duâ

  DİĞER MEŞHUR DUÂLAR

  Cennet ehlinden olmak için duâ

  Duâ kabul olduğunda yapılacak hamd

  Başlanan işin kolay ve hayırlı olması için duâ

  Kurban keserken okunacak duâ

  Su içerken okunacak duâ

  Zemzem içerken okunacak duâ

  Aksırınca okunacak duâ

  Elbise giyerken okunacak duâ

  Gıybet etmenin kefareti

  Resûlullah’ı rü’yada görmek için duâ

  Kötülerin şerrinden kurtulmak için duâ

  Evlilikte ilk gece okunacak dua

  Erkek çocuk olması için okunacak dua

  Çocuğa isim koyarken

  Çocuk konuşmaya başlayınca

  Hastalıkta okunacak dua

  Baş ağrısında okunacak dua
  Kaybolan kimseye kavuşmak için

  Cenaze namazı duâsı

  Cenaze defin esnasında okunacak dua

  Teheccüd namazından sonra  okunacak duâ

  Yeni hilâli görünce okunacak duâ

  Banyoya girerken çıkarken okunacak dua

  Helaya girerken çıkarken okunacak duâ

  Bir zarar meydana geldiğinde okunacak duâ

  Öfkeli halde edilecek dua

  Fırtınada okunacak dua

  Fakirlikten kurtuluş  duâsı

  Borç ve sıkıntı duâsı

  Uykuda korkanın okuyacağı duâsı

  Yağmur duâsı

  Duâ ayetleri

  Her murad için okunacak Kur’an-ı kerimdeki duâ ayetleri

  Kur’an-ı kerimdeki duâ ayetlerinin bazılarının manaları
  Secdede duâ
  Vesveseden kurtuluş duâsı

  İsm-i a’zam duâsı

  Esma-i hüsna

  Salevatı- şerife okumak

  Resûlullahın duâları

  Hz. Aişe validemize bildirilen duâ

  Seyyidü’l-istiğfar  duâsı

  Resûlullahın Veda Haccındaki duâsı

  Resûlullahın bazı duâları
  Küfür ve imansızlık
  Namaz sûreleri (57)

  Namâz Duâlarının manaları( meâlen)

  Abdest Duâları (63)

  Hacet Namazı

  “Ömründe bir defa olsun kıl!”

  Namazın önemi

  Namaz kötülüklerden korur !

  Önce borçlar sonra nafileler!
  Diğer fetvalar

  İkinci Bölüm

  MÜBAREK ÜÇ AYLAR

  Mübârek aylar ve günler

  RECEB AYI

  Recep ayındaki namaz ve duâ

  Recep ayında oruç

  Recep ayına hürmetin karşılığı

  Hazret-i Ali’nin Duâsı

  ŞÂBAN AY’I

  Resûlullah en çok Şâban ayında oruç tutardı

  Şâban ayı seçilmiş ay

  Şâban salevât-ı şerife ay’ı

  RAMAZAN AYI

  “Bu ayda dört şeyi çok yapınız!”

  En kıymetli ay

  İftar duâsı

  Orucun farzı

  Ramazan-ı şerîfe hürmetin karşılığı

  Fırsatı kaçırmamalı

  Ramazan magfiret ayıdır

  Teravih namazı ve duâları

  Okunacak duâ ve tesbîhler (59)

  Kimler oruç tutmaz

  Orucu bozan şeyler

  Oruç üç çeşittir

  Oruç tutmanın sevâbı

  Ramazan ayında zekât

  Zekâtın hesap günü

  Sadaka-i Fıtr

  Oruç Keffâreti

  Kur’ân-ı kerîm ve Ramazan ayı

  Oruç tutmanın sağlığa zararı var mı?

  Orucun hikmetleri

  “Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz”

  Oruç Cenab-ı Hakkın emri olduğu için tutulur

  Oruç tutmanın toplum açısından önemi

  Oruç kötülüklerden korur

  Hastalıkların başı çok yemek

  Orucun sosyal faydaları

  Oruç ahlâkımızı güzelleştirir

  Oruç her dinde vardı

  Oruç ile ilgili yapılan araştırmalar

  Hastalıkların tedavisinde oruç

  Pakistan’da yapılan araştırma

  Ülkemizde yapılan araştırmalar

  Üçüncü Bölüm

  MUBÂREK GÜNLER VE GECELER

  Mübarek Günler ve Geceler

  1 – KADİR GECESİ

  Bu gecede okunacak duâ

  2- AREFE GECESİ

  Arefe Günü

  Okunacak duâ:

  3 – FITR (RAMAZAN)  BAYRAMI GECESİ:

  Öksüzün bayram sevinci
  Bayram Namazı
  Niçin bayram denilmiştir?

  İslâmiyette bayramlar ikidir

  Okunacak duâ

  Şevvâl ayında oruç tutmanın sevabı

  4 – KURBAN BAYRAMI GECELERİ:

  “Bu da bizim bayramımızdır”
  Bayram Namazı
  Teşrîk Tekbîrleri
  İsmail aleyhisselâm ve kurban
  İkinci kurban olayı

  5 – MEVLİD GECESİ:

  Mevlid Merâsimleri

  Mevlidin faydaları
  Bu gece yapılacak işler

  6 – BERÂT GECESİ

  “Şükredici kul olmıyayım mı?”
  Okunacak duâ

  7 – Mİ’RÂC GECESİ:

  “Başkası imâm olamaz!”

  “O söyledi ise inandım”

  İsrâ ve Mi’râc
  Mi’râc gecesi hediyeleri
  Bu gece yapılacak ibadet

  8 – REGÂİB GECESİ:

  “Regâib gecesinden gâfil olma!”
  Regaib namazı yoktur

  9- MUHARREM GECESİ:

  Hicret nasıl oldu?

  “O’nun muhâfazasına memur mu ettiniz?”

  Örümcek ağı ve güvercin yuvası
  Allahü teâlâ bizimledir!

  “Sen müslüman olmadıkça…”

  Nihayet hazret-i Ali de hicret etti

  Habibullah geliyor baş tacımız geliyor
  Okunacak duâ

  10 -AŞÛRE GECESİ:

  Aşûre gününün fazileti
  Okunacak duâ
  DİĞER MÜBAREK GÜNLER VE GECELER

  Diğer Mübarek Gün ve Geceler

  Cuma günü

  Cuma günü okunacak duâlar

  Bazı Bid’atler

  Otuziki farz

  Îmamın Şartları

  İslâmın Şartları

  Namazın Farzları

  Abdestin Farzları

  Guslün Farzları

  Teyemmümün Farzları