• Hakkında.
 • eyüp sultanın anlatımı türkçe ve ingilizce


  eyüp sultanın anlatımı  türkçe ve ingilizce

  Hz. Halid Ebu Eyyub El-Ensari kimdir?

  EYÜP İLÇESİ’NE ADINI VEREN

  HZ. EBÛ EYYUB EL-ENSÂRÎ (Ö.52/672)

  Medineli müslümanlardan ve hicret sırasında Hz. Peygamber’i evinde misafir eden sahâbî. Bütün Müslümanlar Rasûlullah’ı kendi evlerinde misafir etmek istiyordu. Bunun üzerine Rasûlullah devesini serbest bıraktı. Kusva adlı bu deve Ebû Eyyûb’un evinin önünde çöktü. Ebû Eyyûb’un evinde yedi ay kalan Rasûlullah’a Medine’de mihmandarlık yapan Ebû Eyyûb, Bedir, Uhud, Hendek ve diğer bütün gazvelerde Rasûlullah’ın yanında İslâm cihad hareketlerine katılmıştır.

  Rasûlullah’ın vefâtından sonra da bütün gazâlarda yer almıştır. Hz. Ali’nin hilâfeti döneminde onunla birlikte Hâricilere karşı savaşmıştır. Hz. Ali’nin Medine’deki kaymakamı olan Ebû Eyyûb’un Halid ve Muhammed adlı iki oğlu, Umre adında bir kızı vardı.

  Rasûlullah (s.a.s.) İstanbul’un fethini ashâbına anlatıp, “İstanbul elbette fetholunacaktır; onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir” diye müjdelemiştir. Hicrî 52. yılda Muaviye oğlu Yezid kumandasındaki Müslümanlar İstanbul’u kuşattılar. İslâm akîdesinin dünyanın dört bir yanına yayılması husûsunda çok canlı ve diri bir gayrete sahip olan Müslümanlar İstanbul’un fethi ve İslâm devletinin sınırlarına dahil olmasını şiddetle arzuluyorlardı. Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârı bu seferin hazırlanması için çok çalışmış ve sefere karşı çıkanlara öğütlerde bulunmuştu. Uzun bir yolculuk yapan Ebû Eyyûb yaşının çok ilerlemesinden dolayı İstanbul’a yaklaştıkları bir sırada hastalanmış, Yezid’e, öldüğü takdirde cenazesinin hemen gömülmeyerek ordunun varacağı en ileri noktaya kadar götürülmesini ve o yerde gömülmesini vasiyet etmişti. Burada defnedilen Ebû Eyyûb Müslümanların İstanbul’da bir sembolüdür.

  Fatih, 1453 tarihinde büyük ordusiyle İstanbul önüne geldiği zaman bütün bu rivayetleri biliyor, Eba Eyyub’un kabrini bulmak istiyordu. Padişah bu isteğini hocası Ak-Şemsettin’e iletti ve Şeyh Eba Eyyup’un kabri olduğunu bildirdiği yer bir iki arşın kadar kazılınca bir beyaz mermer çıkacağını anlattı. Orası kazıldı, Ak-Şemsettin’in dediği gibi beyaz mermer meydana çıktı, mermerin üzerinde “Haza kabri Halit İbni Zeyd” ibaresi yazılıydı.

  Kabir bu suretle belli olunca silâhtar, padişahın emriyle kendisi tarafından yerleri değiştirilen çınar dallarının ne yapılacağını Ak-Şemsettin, dalların sonradan dikildiği yerin Eba Eyyup’un yıkandığı mevki olduğunu ifade etti ki, şimdi Eyyup türbesinin hacet penceresi karşısında etrafı demir parmaklıkla çevrilmiş olan yer bu mevkidir.

  Eyüp Sultan’ın kabrinin bulunmasından sonra burada şehrin ilk külliyesi oluşturuldu ve Osmanlı Padişahları asırlar boyunca Eyüp Sultan Türbesi’nde kılıç kuşanarak Eyüp Sultan’a verdikleri önemi göstermişlerdir.

  Eyup Sultan Mosque and tomb is one of the most holy sites in Istanbul. It is the burial place of Ayoub al-Ansari, a standard-bearer and advisor to the Prophet Mohammed who was killed in the Arab siege of Constantinople in 670. Located in one of the city’s most religiously traditional areas, Friday prayers attract a great number of worshippers and pilgrims. Families spend the afternoon sitting in the shade and around the fountains after passing through the Iznik-tiled tomb to pay respects and participating in Friday prayers in the cool, airy mosque.

  Pilgrim

  Neither pilgrim nor worshipper I, it was more interesting to watch all the young boys who stopped by the shrine to celebrate their sunnet, or circumcision.

  Tile_kid

  Yes, indeed! Circumcised between ages 6 and 10. How do you like ‘dem apples? Sunnet marks the kid’s passage into manhood and his formal entrance into the faith. It is a very big deal for families. The little victims get all dressed up in shiny outfits, with a fur trimmed cape, spangled cap and jeweled scepter, and drive all around town in processions stopping at holy places. Many have sashes that say “Masallah,” which is a wonderfully complex word that means a lot of different things, but particularly joy and praise that god has willed a positive event. Turks, and Arabs especially, use the word in every other sentence.

  Grass_kid

  The little boys are all excited and nervous, and are generally treated like little pashas to an even greater degree than usual.  This fat kid (or one that looked just like him) puked up his breakfast in the middle of shrine after imbibing in a tin cup of holy water.

  Fat_kid

  It was a hot and sticky afternoon and the boys had things on their minds other than the blessings conveyed by complete strangers.

  Blessing

  No boy of any age wants his granny hanging all over him.

  Kid_and_gramma

  This little dude’s foreskin is probably safe.

  Sonnet_mannekin

  After the snippage, the boy returns to his home, gets propped up on pillows and waited on hand and foot while visitors stream through offering their wishes and gifts of gold.

  kaynak