• Hakkında.
 • Hz aişe validemizin yaşamı


  Hz aişe validemizin yaşamı

  Aişe bint Ebu Bekir (sıklıkla sadece Aişe) veya Türkçeleştirilmiş hâliyle Ayşe , İslam peygamberi Muhammed’in eşlerinden biri. Halife Ebu Bekir’in kızıdır. Muhammed gibi Kureyş kabilesindendir. Sünniler tarafından “Müminlerin Annesi”akabıyla anılır. Genellikle Sünni Müslümanlar ismini anarken saygı ifadesi olarak Hazreti Aişe derler.

  Aişe, günümüze ulaşan bir çok hadisin kaynağı olarak kabul edilir. Sünni ve Şii bakış açılarına göre Ayşe’nin değerlendirilmesi farklıdır.

  Muhammed ile evliliği

  Aişe altı yaşındayken 53 yaşındaki Muhammed ile nişanlandığı ancak dokuz yaşında evlendiği aktarılmaktadır. Fakat eski Arap gelenekleri göz önüne alındığında, kadınların regl döneminden itibaren yaşlarının sayıldığına dair örnekler mevcuttur.

  Muhammed el-Buhari’nin Sahih-i Buhari’de aktardığına göre ise Aişe şöyle demiştir
  “ Peygamber benimle 6 (yaşında) bir kızken nişanlandı. Medine’ye gittik ve Beni-el-Haris bin Hazrec’in evinde kaldık. Sonra hastalandım ve saçlarım döküldü. Daha sonra saçlarım (yeniden) büyüdü ve annem, Um Ruman, salıncakta kız arkadaşlarımla oynarken yanıma geldi. Beni çağırdı, yanına gittim, bana ne yapacağını bilmiyordum. Elimden yakaladı ve beni kapıda bekletti. Soluğum kesilmişti, nefesim yerine geldiğinde, biraz su aldı ve yüzümle başımı bu su ile ovdu. Daha sonra beni eve aldı. Evde Ensari bir kadın gördüm ve kadın şöyle dedi, “Hayırlı olsun, Allah selamet versin, iyi şanslar.” Daha sonra beni onlara emanet etti ve onlar beni (evlilik için) hazırladılar. Hiç beklemezken sabah Allah’ın Elçisi bana geldi ve annem beni ona teslim etti, o esnada 9 yaşında bir kızdım. ”

  Yine Aişe’nin, Muhammed el-Buhari’nin Sahih-i Buhari’de aktardığı başka bir hadise göre:
  “ “Ben henüz Mekke’de, sokakta oyun oynayan bir kız iken Hazreti Muhammed’e Kamer Sûresi ayeti nâzil oldu. ”

  (Buhari 1.cilt Telifil Kur’an bahsi)

  Kamer Suresi, 614 yılında indiğine göre Aişe’nin bu sureyi net hatırlamasından dolayı bu sırada dokuz veya on yaşlarında küçük bir çocuk olduğu tahmin edilmektedir. Evlendiği tarih olan 622 yılı ele alındığında, evlendiği dönem en az 17 yaşlarında olduğu en güçlü ihtimaller arasındadır.

  Ünlü İslam alimlerinden Mevlana Şibli Asr-ı Saadet isimli eserinde, Aişe’nin evlendiğinde 17 yaşından büyük olduğunu belirtmiştir. Bu eserde, Aişe’nin kendisinden on yaş büyük kız kardeşi Esma bint Ebu Bekir’dan bahsetmektedir. Bu hadise göre, Aişe’nin kız kardeşi Esma hicretten 73 yıl sonra yüz yaşlarında iken ölmüştür. Esma, Hicretten 73 yıl sonra 100 yaşında olduğuna göre hicret sırasında 27 yaşlarındadır. Buna göre kendisinden on yaş küçük olan Aişe, Hicret sırasında 17 yaşındadır. Muhammed ile Hicretten sonra evlendiğine göre, kendisi evlendiği sırada 17 yaşından büyük olduğu belirtilmiştir.

  Muhammed Ayşe ile Hicret’ten 8 ay sonra Medine’de evlenmişlerdir. Ayşe, babası Ebu Bekir ve ablası Esma ile beraber Medine’ye gidenlerdendi. Muhammed ile evliliği 9 sene (Muhammed ölene kadar) sürmüştür.
  İlk Fitne ve Cemel Vakası

  Halife Osman’ın, kendisinin yönetiminden hoşnut olmayan asilerce öldürülmesi İslam aleminde İlk Fitne olarak bilinen iç savaşı başlatmıştır. Osman’ın ölümünden sonra başa peygamberin kuzeni ve damadı Ali bin Ebu Talib geçmiştir.

  Fitne olarak adlandırılan bu dönemde Ayşe, Talha ve peygamberin kuzeni Zübeyr ile işbirliği yaparak Halife Ali ile savaşmak istemiştir. Ancak tarihi kaynaklarda bu savaşın başlayıp başlamadığı kesin olarak belirtilmemiştir.

  Bir grup kesim savaşın başladığına ve Ali ‘nin savaşı kazanarak Ayşe’yi Mekke’ye gönderdiğini iddia eder.
  Diğer grup ise Cemel Savaşının Ayşe’nin Ali tarafından ikna edilmesi ile başlamadan bittiğini savunur.

  kaynak