• Hakkında.
 • İkna etme duası


  İkna etme duası

  Hz. Musa’nın Duası

  “Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani ve yefkahu kavli”

  **

  “Ey rabbim.

  Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır.

  Dilimde bulunan düğümü çöz de anlasınlar beni”

  (Taha:25-28)