• Hakkında.
 • kız ve erkek bebekleriniz için sahabelerin isimleri


  kız ve erkek bebekleriniz için sahabelerin isimleri

  kız için erkek için ,isim,ismi,bebekler, , ,kız ,kiz ,erkek ,isimler,isim anlamları,manaları,bebeğe isimler

  ERKEK SAHABELERİN İSİMLERİ

  İşte Peygamber Aşıkları – İşte Altın Silsile

  ——————————————————————————–

  Peygamberlerden sonra insanların en üstünü: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB

  Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB

  Resûlullahın okçusu: SA’D BİN EBÎ VAKKÂS

  Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM

  Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB

  Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS

  Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS

  Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ

  Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA

  Resûlullahın elçilerinden: ABDULLAH BİN HUZÂFE

  Kur’ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî: ABDULLAH BİN MES’ÛD

  En çok hadîs bilen sahâbîlerden: ABDULLAH BİN ÖMER

  Resûlullahın şâiri: ABDULLAH BİN REVÂHA

  Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî: ABDULLAH
  BİN SELÂM

  Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL

  Sâhib-ül ezân: ABDULLAH BİN ZEYD

  Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR

  Âilece cömert olan sahâbî: ADİ BİN HÂTİM TÂİ

  Meleklerin defnettiği sahâbî: ÂMİR BİN FÜHEYRE

  Şehîd oğlu şehîd: AMMÂR BİN YÂSER

  Meşhûr Arab dâhîlerinden: AMR BİN ÂS

  Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT

  Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî: BERÂ BİN ÂZİB

  Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ

  Resûlullahın sancaktarı: BÜREYDE BİN HASİB

  Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden: CÂBİR BİN ABDULLAH

  Cennete uçarak giden sahâbî: CA’FER-İ TAYYÂR

  Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ

  Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE

  Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ

  En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE

  Resûlullahın süvârilerinden: EBÛ KATÂDE

  Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE

  Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden: EBÛ MÛSEL-EŞ’ARÎ

  Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden: EBÛ SA’ÎD-İ HUDRÎ

  Tek başına hicret eden sahâbî: EBÛ SELEME

  Resulullahın fedâisi: EBÛ TALHÂ

  Gıfarî kâbilsenin reisî: EBÛ ZER GIFÂRÎ

  Kâdılık yapan sahâbîlerden: EBÜDDERDÂ

  Resûlullahın hizmetçisi: ENES BİN MÂLİK

  Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ’L ERKAM

  Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî: ES’AD BİN ZÜRÂRE

  Yemenli sahâbîlerden: FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ

  İlk Müslüman sahâbîlerden: HABBÂB BİN ERET

  İlk Müslüman olan sahâbîlerden: HÂLİD BİN SA’ÎD BİN ÂS

  Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR

  Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY

  Sevgili Peygamberimizin sırdaşı: HUZEYFE BİN YEMÂN

  Şehîdlerin efendisi: Hz. HAMZA

  Peygamber efendimizin şâirlerinden: KÂ’B BİN MÂLİK

  Resûlullahın süvârilerinden: MİKDÂD BİN ESVED

  Resûlullah efendimizin fedâîlerinden: MUHAMMED BİN MESLEME

  İslâmda ilk öğretmen: MUS’AB BİN UMEYR

  Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî: MU’ÂZ BİN CEBEL

  Hâşimoğullarının en yaşlısı: NEVFEL BİN HÂRİS

  Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından: NU’MÂN BİN MUKARRİN

  Medîne’de ilk vefât eden muhâcir sahâbî: OSMAN BİN MAZ’ÛN

  Kâbe’nin hizmetinde olan sahâbî: OSMAN BİN TALHÂ

  Peygamber efendimizin hatîblerinden: SÂBİT BİN KAYS

  Ensârın en hayırlılarından: SA’D BİN MU’ÂZ

  Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA’D BİN REBİ

  Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan: SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE

  Eshâb-ı kirâmın okçularından: SEHL BİN HANİF

  Medîne’de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA’D

  Piyâdelerin en hayırlısı: SELEME BİN EKVÂ

  Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî: SELEME BİN HİŞÂM

  Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî: SELMÂN-I FÂRİSİ

  Resûlullahın hizmetçisi: SEVBÂN

  Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî: SÜHEYB-İ RUMİ

  Yemâme kabîlesi reisi: SÜMÂME BİN ÜSÂL

  Işık Saçan Sahâbî: TUFEYL BİN AMR

  Akabe bî’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT

  Eshâb-ı suffadan: UKBE BİN ÂMİR

  Kırâati ile meşhûr sahâbî: ÜBEYY BİN KÂ’B

  Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden: ÜSÂME BİN ZEYD

  Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından: ÜSEYD BİN HUDAYR

  Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî: VELÎD BİN VELÎD

  kaynak

  – Bedir Savaşına Katılan Sahabelerin İsimleri
  Esma-i Ashab-ı Bedir (Bedir Gazvesine katılan Kutlu Sahabelerin İsimleri)

  (Ridvanullahi aleyhim ecmaiyn)

  1. Seyyidüna ve nebiyyüna MuhammedA el-Muhaciri (SallALLAHu teala aleyhi ve sellem)

  2. Seyyidüna Ebû Bekir Siddiyk el-Muhaciri (R.A.)

  3. Seyyidüna Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhaciri (R.A.)

  4. Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (R.A.)

  5. Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)

  6. Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)

  7. Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (R.A.)

  8. Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)

  9. Seyyidüna Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)

  10. Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (R.A.)

  11. Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)

  12. Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazreci (R.A.)

  13. Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (R.A.)

  14. Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (R.A.)

  15. Seyyidüna Es’ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (R.A.)

  16. Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah Muhaciri (R.A.)

  17. Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (R.A.)

  18. Seyyidüna Enes ibn-i Katadet’el-Evsi (R.A.)

  19. Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (R.A.)

  20. Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci (R.A.)

  21. Seyyidüna Iyas ibn-i Evs el-Evsi (R.A.)

  22. Seyyidüna Iyas ibn’il-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)

  23. Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)

  24. Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazreci (R.A.)

  25. Seyyidüna el-Bera bin Ma’rur el-Hazreci (R.A.)

  26. Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)

  27. Seyyidüna Bisr ibn’il-Bera el-Hazrecî (R.A,)

  28. Seyyidüna Besir ibn-i Said el-Hazrecî (R.A.)

  29. Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (R.A.)

  30. Seyyidüna Temim Mevla Hiras el-Hazreci (R.A.)

  31. Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (R.A.)

  32. Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (R.A.)

  33. Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (R.A.)

  34. Seyyidüna Sabit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)

  35. Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (R.A.)

  36. Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)

  37. Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (R.A.)

  devamı için ((((((((( TIKLA )))))

  hanım sahabelerin isimleri

  Hanım Sahabeler

  Peygamberimizin Hanımları

  Ayse-i Sıddıyka (r.a)
  Cuveyriye Bint-i Haris(r.a)
  Hafsa(r.a)
  Hatice-i Kübra(r.a)
  Meymune bint-i Haris(r.a)
  Safiye Bint-i Hayy(r.a)
  Sude Bint-i Zem’a(r.a)
  Ümm-i Habibe(r.a)
  Ümm-i Seleme(r.a)
  Zeynep Bint-i Cahş(r.a)
  Zaynep Bint-i Huzeyme(r.a)

  Peygamberimizin kızları

  Fatıma (r.a)
  Rukiye (r.a)
  Ümmü Gülsüm (r.a)
  Zeynep (r.a)

  Peygamberimizin Torunları

  Emame Bint-i Ebil’l As(r.a)
  Zeynep Bint-i Ali b. Ebi Talip (r.a)

  Diğer Sahabeler

  Afra Hatun(r.a)
  Atike Bint-i Zeyd(r.a)
  Cemile Bint-i Sabit(r.a)
  Cemile Bint-i Übey İbni Selül(r.a)
  Düre Bint-i Ebu Lehep(r.a)
  Erva Bint-i Abdulmuttalib(r.a)
  Esma Bint-i Umeys(r.a)
  Esma Bint-i Yezid(r.a)
  Fatima Bin Esed(r.a)
  Fatime Bint-i Hattab(r.a)
  Fatima Bint-i Kays(r.a)
  Habibe Binti Cahş(r.a)
  Halime Hatun(r.a)
  Hind Binti Amr(r.a)
  Hamne Binti Cahş(r.a)
  Havle Binti hakim(r.a)
  Havle Binti Kays(r.a)
  Havle Binti Salebe(r.a)
  Hind Binti Utbe(r.a)
  Huleyde Binti Kays(r.a)
  Hünsa Amr İbni eş-Şerid(r.a)
  Leyla binti Ebi Hamse(r.a)
  Rübeyye Binti Muavviz(r.a)
  Seffane Binti Hatim
  Safiye Binti Abdülmuttalib
  Sümeyye Binti Habbat
  Sümeyra Binti Kays
  Şeyma Binti Haris
  Şifa Binti Abdullah
  Tümadır Binti Abdullah
  Ümmü Atıyye
  Ümmü Eymen
  Ümmü Fadl
  Ümmü Hani
  Ümmü Haram
  Ümmü Şerik
  Ümmü Gülsüm Binti Ukbe
  Ümmü Hakim Binti Haris
  Ümmü Mabed
  Ümmü Rafi Selma
  Ümmü Ruman
  Ümmü Süleym
  Ümm-i Ümare
  Ümm-ül Hayr Binti Sahr
  Ümmü Varaka
  Zinnire