• Hakkında.
 • Miraç kandili 2009 dua


  Dua, kulun ümit dalı ve Rabb’ine (cc) bağlılığının en güzel ifadesidir. Dua, mümin için eşi bulunmaz bir silah, ümit gecesinde hayırlı bir sabah, bela, şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve ferahtır.

  Dua , kulun şerefini artıran, iki alemde de yüzünü ak eden bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.


  Receb-i Şerifin yirmiyedinci gecesine tesadür olan mübarek Mirac gecesi oniki rekat nafile namaz kılınması güzel bir amel olarak görülmüşdür. Her rekatta Fatiha-i şerîfeden sonra başka bir sure okuyarak iki rekatta bir selâm vermeli ve sonra yüz kere:

  okumalı. Sonra yüz kere tevbe-i istiğfar etmeli, yüz kere de Resul-i Ekrem (SAV) Efendimize salat ve selam göndermelidir.
  Gündüzünde de oruçlu bulunmalıdır. Masıyete dair olmaksızın yapılacak her duanın kabulü inayet-i ilahiyyeden umulur.


  Mevlana’nın Duası
  Yâ Rabbî!
  Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle.

  Yâ Rabbî!
  Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme.

  Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim!

  O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azâb etme.

  Yâ Rabbî!
  Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma.

  Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!
  Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin. Sen kerem sâhibisin.

  Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim!
  Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir.

  Yâ Rabbî!
  Rûhumda bir ilim katresi var.

  İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle.
  Ey ihsânı çok olan Rabbim!
  Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et.
  Ey affetmeyi seven Rabbim!
  Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle.
  Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!
  Bizi hidâyete çıkar.

  Yâ Rabbî!
  Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatâlarda bulunmuş isek,
  o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur.

  Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin.

  Ey âlemin yaratıcısı!
  Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat,

  feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin.

  Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al.
  O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti).

  Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim. Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin

  Dünya üzerindeki tüm hobilerin tek mekanı! Hergün artan ilgiyle internette çığ gibi büyüyor!