• Hakkında.
 • Orucu bozan ve bozmayan şeyler


  Orucu bozmayan durumlar


  1. Oruçlu olduğunu unutarak; yemek ve içmek.
  Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:
  “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, (sakın) bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.”(45)
  Unutarak yeyip içerken oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzını boşaltıp yıkar ve oruca devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur. Bir kimse unutarak yiyen bir oruçluyu gördüğünde eğer güçlü kuvvetli olup oruca dayaniblen bir kişi ise, oruçlu olduğunu kendisine hatırlatır, zayıf ve güçsüz bir kişi ise hatırlatmaz.
  2. Bir suya dalıp kulağına su kaçmak.
  3. Kendi isteği olma***** boğazına toz ve duman girmek.
  4. Kendi isteği olma***** kusmak.
  5. Kendiliğinden içeriden gelen kusuntu yine kendiliğinden içeriye gitmek.
  6. Uyurken ihtilâm olmak (yani uyurken cünüplük hali meydana gelmek.)
  7. Dokunma ve öpme olmadan sadece bakmak veya düşünmek sebebiyle boşalmak.
  8. Karısını sadece öpmek.
  9. Geceleyin cünüp olduğu halde sabaha kadar yıkanmayıp gündüz yıkanmak.
  10. Dişleri arasında sahur yemeğinden kalan nohut miktarından az olan kırıntıyı yutmak.
  11. Ağzındaki tükrüğü yutmak. Ağzından dışarı çıkıp tamamen ayrılan tükrüğü tekrar yutmak orucu bozar.
  12. Ağzına gelen balgamı yutmak.
  13. Kafasından burnuna gelen akıntıyı içine çekip yutmak.
  14. Ağzına aldığı (meselâ dişine koyduğu) ilâcın tadı boğazına varmak.
  15. Erkeğin tenasül organına ilâç veya su akıtmak.
  16. Göze ilâç damlatmak.
  17. Kan aldırmak.
  18. Gözlerine sürme çekmek.
  Bu saydığımız şeylerin hiçbirisi orucu bozmaz.

  Oruçluya Mekruh Olan Şeyler
  1. Bir şey tatmak.
  Ancak zorunlu hallerde bir şey yutmamak kaydiyle yemeğin tuzuna bakılabilir. O takdirde mekruh olmaz.
  2. Gereksiz olarak bir şey çiğnemek. Çocuğu için bir şey çiğnemesi gereken kadın, bu işi yapacak başka bir yol bulamazsa küçük çocuğunu korumak maksadıyla çiğneyebilir.
  3. Kendine güveni olmayan kimsenin hanımını öpmesi ve kucaklaması.
  Bir boşalma olmaması durumunda böyledir. Eğer öpmek veya kucaklamakla boşalma meydana gelirse mekruh olmakla kalmaz, oruç bozulur.
  4. Tükrüğünü ağzında biriktirip yutmak.
  5. Kan aldırmak veya ağır bir işte çalışmak gibi kendisini zayıf düşüreceğine kanaat getirdiği bir iş yapmak. (Zayıf düşürmeyeceğine kanaat getirirse mekruh olmaz.)

  Oruçluya Mekruh Olmayan Şeyler
  1. Gül ve misk gibi şeyleri koklamak.
  2. Gözüne sürme çekmek.
  3. Kendisinden emin olmak kaydıyla hanımını öpmek. Kendisine güveni olmadığı takdirde mekruhtur. Çünkü, bu davranış orucun bozulması ile sonuçlanabilir.
  4. Misvak kullanmak, ağzını fırça ile temizlemek.
  5. Ağzına su alıp çalkalamak.
  6. Burnuna su çekmek.
  7. Banyo yapmak

  ORUCU BOZAN ŞEYLER


  İlmihâl kitaplarında orucu bozan ve keffâret gerektiren hâller için genel kaide bildirilmiştir. Gıda veya devâ yâni ilâç olarak, faydalı birşey yemek, içmek, zevk, keyf veren birşeyi ağızdan almak ve cima’, orucu bozar. Orucu bozan bu şeyler, bilerek yapılınca hem kazâ hem keffâret gerekir.


  Orucu bozup kazâ ve keffâret gerektiren şeylerden ba’zıları şunlardır.


  1- Oruçlu iken, bilerek yiyip içmek.

  2- Kan aldırmak, gıybet etmek gibi orucu bozmadığı iyi bilinen şeylerden sonra, oruç bozuldu sanarak bile bile yemek.

  3- Boğaza kaçan yağmuru, karı istiyerek yutmak. İstemeden boğazına kaçarsa, sadece kazâ gerekir.

  4- Sigara içmek.

  Orucu bozup sadece kazâ gerektiren hâller:

  1- Hata ile meselâ, abdest alırken boğazına su kaçmak.

  2- Kulağa yağ, ilâç damlatmak, derideki yaradan içeri girecek ilâç koymak.

  3- Vücuda, iğne ile ilâç ve aşı şırınga etmek.

  4- Kağıt, pamuk, ot, pişmemiş pirinç, darı, mercimek tanesi gibi ilâç ve gıda olmıyan birşeyi yutmak.

  5- Zorlıyarak ağız dolusu kusmak.

  6- Dişlerin kanamasında, yalnız kanı veya tükürükle aynı miktardaki karışık kanı yutmak.

  7- İmsâk vaktinden sonra, daha gece zannederek yiyip içmeğe devam etmek.

  8- Güneş battı, ezân okundu zannederek, iftâr vakti gelmeden yemek.

  9- Oruçlu olduğunu unutup, yiyip içtikten sonra, orucum bozuldu diyerek, yiyip içmeğe devam etmek.

  10- İstimna, (Masturbasyon) yapmak. Uykuda iken ihtilâm olmak orucu bozmaz.

  11- Tahâretlenirken içeri su kaçırmak.

  12- Lavman yaptırmak, orucu bozar. Kadınların, kadın hastalıklarından muayenelerinde ba’zı hallerde de oruç bozulur.

  13- Zorla orucu bozdurulmuş olmak.

  14- Burna sıvı ilâç damlatmak.

  15- Burna kolonya çekmek.

  16- Başkalarının içtiği sigara dumanını istiyerek çekmek.

  17- Diş çektirmek için uyuşturucu iğne vurdurmak.

  18- Astım hastalarının, kriz hâlinde ilâçlı sprey kullanmaları orucu bozar. İlâçsız oksijen gazı bozmaz. Hasta olmadan ilaçlı sprey kullanılırsa kazâ ve keffâret gerekir.

  19- Hastaların, dil altından, yutmasa da ilâç alması orucu bozar.

  Kalb rahatsızlığı için sağlam deri üzerine konan ve derinin gözeneklerinden emilerek kalbe fayda veren ilâç, sağlam deri üzerine konulduğu için orucu bozmaz.

  20- Kadınların ve erkeklerin ilâç olarak fitil kullanmaları orucu bozar. Fakat gusül gerektirmez.

  kaynak