• Hakkında.
 • ramazanın önemi


  ramazanın önemi

  RAMAZAN: Yanmak demektir. çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur.

  Ramazan ayının hususiyet ve faziletleri nelerdir?
  * Ramazan ayı “ayların efendisi”dir
  “Ayların efendisi Ramazan ayıdır. Hürmet bakımından en büyükleri ise Zilhicce’dir” Beyhaki
  * Ramazan ayı “ümmetin ayı”dır
  “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır” Ebu’l-Feth bin el-Favaris
  Recep ayı “Allah’ın ayı” olduğu gibi Ramazan ayı için de “Allah’ın ayı” denilmiştir.
  * Ramazan ayı “Kur’an ayı”dır
  “(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki; insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile Furkan’dan (Hak ile batılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere Kur’an onda indirilmiştir.”(Bakara, 185)
  Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.
  * Ramazan ayının “başında rahmet, ortasında af, sonunda cehennemden azad vardır”
  “Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluştur” İbn-i Ebi’d-Dünya
  * Ramazan ayında “günahlar affedilir”
  “Beş vakit namaz (birbirine), bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir Ramazan ayı diğer Ramazan ayına hep kefarettir. Büyük günah irtikab edilmedikçe aralarındaki günahları affettirir.” (Müslim, Tirmizi)
  “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan ayının gecelerini ibadetle ihya ederse geçmiş günahları affolunur.” (Buhari)
  “Ramazanın ilk gecesi olunca, göğün kapıları açılır, Ramazan’ın son gecesi oluncaya kadar hiçbir kapısı kapanmaz. Ramazan ayı içerisinde bir gecede, herhangi bir kul namaz kılarsa, şüphesiz ki, Allah onun her secdesine binbeşyüz sevap yazar ve onun için cennette kırmızı yakuttan bir köşk yapar. Bu köşkün altmış bin kapısı vardır. Her kapısında kırmızı yakutla süslenmiş altından bir köşk vardır. Ramazanın ilk orucunu tutunca o güne kadar olan geçmiş günahları bağışlanır ve her gün sabah namazından akşama kadar yetmiş bin melek ona istiğfar ederler. Ramazan ayı içerisinde gece veya gündüz yapmış olduğu her secde için ona, gölgesinde atlı bir yolcunun beşyüz sene gidebileceği büyüklükte bir ağaç verilir.” (Beyhakî)
  “Şüphesiz ki, Ramazan ayı ümmetimin ayıdır. İçlerinden hastalananlar olur, onu ziyaret ederler. Bir Müslüman yalan söylemeden ve gıybet yapmadan oruç tutar, iftarını helal rızıkla yapar, farzları gözetip karanlıkta yatsı ve sabah namazına (camilere) giderse yılanın derisini değiştirip çıktığı gibi günahlardan kurtulup çıkar.” (İbn Hıbban)
  * Ramazan ayında “cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır”
  Ramazan’ın ilk gecesi olunca şeytanlar ve cinlerin isyan edenleri kösteklenir. Cehennemin kapıları kapatılır. Hiçbir kapısı açık bırakılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiç biri kapalı bırakılmaz. Biri şöyle seslenir:
  – Ey hayır peşinde koşan! Hayrı çoğalt. Ey şer peşinde koşan! Kötülüğü terk et. Allah(cc), cehennemlikleri cehennemden azat eder. (Buhari, Müslim)
  “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, göğün kapıları açılır, Ramazanın son gecesi oluncaya kadar hiçbir kapısı kapanmaz. Ramazan ayı içerisinde bir gecede, her hangi bir kul namaz kılarsa, şüphesiz ki, Allah (cc) onun her secdesine bin beş yüz sevap yazar ve onun için cennette kırmızı yakuttan bir köşk yapar. Bu köşkün altmış bin kapısı vardır. Her kapısında kırmızı yakutla süslenmiş altından bir köşk vardır. Ramazanın ilk orucunu tutunca o güne kadar olan geçmiş günahları bağışlanır ve her gün sabah namazından akşama kadar yetmiş bin melek ona istiğfar ederler. Ramazan ayı içerisinde gece veya gündüz yapmış olduğu her secde için ona, gölgesinde atlı bir yolcunun beş yüz sene gidebileceği büyüklükte bir ağaç verilir.” (Beyhaki)
  “Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah (cc) yarattıklarına rahmet nazarıyla bakar. Hangi kula Allah (cc) rahmet nazarıyla bakarsa, ona ebedi olarak azap etmez. Ramazan ayının her gününde cehenneme gitmeyi hak eden bir milyon kişiyi Allah (cc) cehennemden kurtarır. Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olunca bir ayda cehennemden kurtardığı kadarını daha kurtarır. Bayram gecesi olunca melekler dalgalanır ve Cebbar olan Allah (cc) hiçbir kimsenin vasfedemeyeceği şekilde nuru ile tecelli eder ve ertesi gün bayram yapacak olan meleklere şöyle seslenir:
  -Ey melekler topluluğu! İşini tam yapan işçinin ücreti nedir? Melekler:
  – Ücreti tam verilir, derler. Bunun üzerine Allah (cc) :
  – Sizi şahit tutuyorum ki, onların hepsini bağışladım.” (Esbehani)
  “Allah(cc) Ramazan’ın her gün ve gecesinde cehennemi hak eden bir takım kimseleri bağışlar. Bir de Ramazan’ın her gün ve gecesinde her Müslümanın kabul olacak bir duası vardır” (Bezzar)
  “Ramazan ayında Allah’ı (cc) zikreden bağışlanır ve Allah’dan (cc) isteyenin isteği geri çevrilmez” (Taberani)
  * Ramazan ayında “Cennet Ramazan ayına mahsus bir şekilde süslendirilir”
  Ebu Mesud el’gıfari (ra) der ki: Ramazan ayının başladığı bir günde Rasulullah’ın (asm)
  Şöyle buyurduğunu işittim:
  “İnsanlar Ramazan ayının ne olduğunu bilseydi, ümmetim bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederdi”
  Huzaaa kabilesinden bir adam: “Ya Rasul! Bize anlat” dedi. Rasulullah (asm):
  “Cennet bir sene boyunca Ramazan için süslenir. Ramazan’ın ilk günü olunca, arşın altından bir rüzgâr eser, Cennetin ağaçlarının yaprağı sallanır. Cenneteki huriler buna bakıp: ‘Ey Rabbimiz! Bize bu ayda kullarından bizi görmekten mutluluk duyacak ve bizim de kendilerini görmekten mutluluk duyacağımız kocalar ver’ derler. Rasulullah (asm) buyurmuştur ki: “Ramazan’da bir gün oruç tutan her kula, inciden yapılmış çadırlar içerisinde huriden bir eş verilecektir. Nitekim Allah u Teala ‘Çadırlar içinde ceylan gözlü huriler vardır’(Rahman, 72) buyurmuştur” (Beyhaki)
  * Ramazan ayıda hususen her gecesinde “dualar kabul olunur”
  “Ramazanda Allah’ı zikreden bağışlanır ve Allahtan isteyenin isteği geri çevrilmez.”
  (Taberani, Beyhaki, İsbehani)
  “Aziz Celil Allah, Ramazan ayının her gecesinde üç kere şöyle buyurur:
  “Hiçbir dilekte bulunan yok mu ki, onun dilediğini vereyim? Hiç tevbe eden yok mu ki, onun tevbesini kabul edeyim? Hiç günahının bağışlanmasını isteyen yok mu ki; onu bağışlayayım? Yokluk bilmeyen zenginden, zulmetmeyen vefalıdan kim borç etmek ister?”
  Daha sonra şöyle devam etti:
  “Aziz Celil Allah, Ramazan ayı günlerinin her iftar saatinde, bir milyon kişiyi cehennemden azad eder ki; bunların hemen hepsi de azabı hak etmiştir…” (Beyhaki)
  * Ramazan ayında “Hz. Muhammed’in (asm) ümmetine ilahi beş hediye verilmiştir”
  Ümmetime Ramazan ayında beş şey verilmiştir ki, bunlar benden önceki hiçbir peygambere verilmemiştir:
  1. Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah (cc) ümmetime rahmet bakışıyla bakar. Allah (cc) her kime (rahmet bakışıyla) bakarsa, ona ebedi olarak azap etmez.
  2. Akşamladıklarında ağızlarının kokusu Allah (cc) katında misk kokusundan daha güzeldir.
  3. Melekler her gün ve her gece onlara istiğfar ederler, bağışlanmalarını dilerler.
  4. Allah (cc) cennetine emredip “Kullarım için hazırlanıp süslen. Onların dünya meşakkatlerinden kurtulup, benim yurduma ve ihsanıma istirahat için gelmeleri yaklaştı.” buyurur.
  5. Gecenin sonu olunca, Allah(cc) hepsini bağışlar.
  Orada bulunanlardan biri:
  -O gece Kadir gecesi midir? deyince:
  -Hayır, çalışanları görmüyor musun? Onlar çalışıp işlerini bitirince kendilerine ücretleri tam olarak ödenir. buyurdu. (Beyhaki)
  * Ramazan ayı aylar arasında vücut içinde “kalp” gibidir.
  * Ramazan ayı insanlar arasında “peygamberler” gibidir.
  * Ramazan ayı beldeler arasında “Harem-i Şerif” gibidir
  * Ramazan ayı, oruç tutanlara “şefaatçi”dir.
  * Ramazan ayında “kalp, iman ve marifet nuru ile nurlanır”
  ORUCUN ÖNEMİ
  İslâmın beş şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu, hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.
  Oruç, niyet ederek tanyerinin ağarmaya başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve karı-koca ilişkisinde bulunmamaktır.
  Ramazan ayı, müslümanlar için kutsal ve çok mübarek bir aydır. İslâm güneşi bu ayda doğmuş, dünyayı aydınlatan Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi bu ayın içindedir. İçimizi kötü düşüncelerden, dışımızı çirkin davranışlardan temizleyen oruç bu ayda tutulmaktadır.
  Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki, korunup sakınırsınız.” (48)
  Oruç, bizi dünyada kötülüklerden sakındıran, ahirette cehennemden koruyan ve günahlarımızın bağışlanmasına vesile olan önemli bir ibadettir. Sevgili Peygamberimiz şu müjdeyi veriyor: “Kim inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (49)
  Orucun Faydaları
  a) Oruç Ahlâkımızı Güzelleştirir
  Oruç, bize daima Allah’ı hatırlatır, sorumluluk duygusunu geliştirir. Kalbimizi kötü duygu ve düşüncelerden temizler, başkalarına fenalık yapmaktan korur. Oruç, bize en güzel ahlâkî davranışları kazandırarak adeta melekleştirir.
  Orucun farz olmasındaki hikmet, Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek ve kötülüklerden sakınmaktır.
  b) Oruç, Merhamet ve Yardım Duygularını Geliştirir
  Hayatında açlık nedir bilmeyen varlıklı bir kimse, yoksulların çektiği açlık ve sıkıntıyı gereği gibi anlayamaz. Fakat bu kişi oruç tutarsa açlığın ne olduğunu anlar ve yoksulların sıkıntılarını yüreğinde daha iyi hisseder, onlara karşı şefkat ve merhamet duyguları uyanır. Bunun sonucu olarak da yoksullara yardım elini uzatır, sıkıntılarını gidermeye çalışır.
  c) Oruç Tutmak İnsanı Sağlıklı Yapar
  Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz.”(50)
  Senenin onbir ayında yorulan sindirim organları oruç sayesinde dinlenir. Bilim adamları, orucun sağlık yönünden vücudumuza bir çok faydaları olduğunu belirtmişlerdir. Nobel tıp armağanı kazanan ünlü Fransız bilim adamı Doktor Aleksi Karel oruç hakkında şunları söylüyor: “Oruç sırasında vücutta depo edilmiş besin maddeleri harcanır, sonradan bunların yerine yenileri gelir, böylece vücutta bir yenilenme olur. Oruç sağlık bakımından çok faydalıdır.”(51)
  d) Oruç İnsana Sabırlı Olmayı Öğretir
  Oruç tutmakla, belirli bir zaman yeme, içme arzusuna karşı koyan kişi, hayatta karşısına çıkabilecek güçlüklere kolaylıkla sabreder, acılarave sıkıntılara dayanır, iradesi güç kazanır. Gerektiğinde düşmanla savaşmaktan yılmaz, bu uğurda karşısına çıkabilecek zorluklara dayanmasını bilir.