• Hakkında.
  • Yanıcı sıvılar nelerdir?


    Yanıcı sıvılar nelerdir?

    Tutuşma noktası 60.5 – 93 ºC arasında olan maddelere yanıcı sıvılar denir. Katran, fuel oil, motor yağları yanıcı sıvılardır. Tutuşma noktası 60.5 º C den aşağı olan maddeler ise alev alabilen sıvılardır. Örneğin benzin, benzol, toluol, etil asetat, butanon, gazyağı, motorin, butanol alev alabilen sıvılardır.

    kaynak