• Hakkında.
 • cumhurbaşkanlığı protokol listesi


  cumhurbaşkanlığı protokol listesi

  DEVLET TÖREN PROTOKOLÜ ÖNDE GELİM LİSTESİ

  Söz konusu protokol listesi (sıradüzen) her ülkede uluslararası anlaşmalara, anayasa ve yasalara, yerleşmiş uygulamalara ve ulusal geleneklere göre belirlenir. Bu sıralama resmi toplantılarda, törenlerde, resmikabullerde, davet ve ziyafetler, de titizlikle uygulanır. Bu yüzden, protokolde kimse istediği yere geçemez ve oturamaz. Herkes protokole saygı göstermek ve uymak zorundadır.

  Protokolde önde gelme ve öncelik sıralaması kurumsal ve bireysel olmak üzere iki düzeyde ele alınır. Protokolde kurumların önceliği esastır. Kurumları da yöneticileri temsil ederler. Kurumsal temsilde kişinin kıdemi, rütbesi, unvanı, yaşı ve cinsiyeti önemli değildir. Kurumun statüsü önemlidir.

  Protokol sıralaması hiyerarşik bir alt-üst sıralaması değildir. Bu yüzden, protokolde üstte yer almak, “üst” olmak demek değildir.

  SAYIN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN UYGUN BULUNAN BAŞKENT PROTOKOL LİSTESİ

  (12 Ekim 1998) (Değişiklik: 14 Aralık 2005)

  1.

  TBMM Başkanı
  2.

  Başbakan
  3.

  Genelkurmay Başkanı
  4.

  Ana Muhalefet Partisi Başkanı
  5.

  Eski Cumhurbaşkanları
  6.

  Anayasa Mahkemesi Başkanı
  7.

  Yargıtay Birinci Başkanı
  8.

  Danıştay Başkanı
  9.

  Bakanlar Kurulu Üyeleri
  10.

  Kuvvet Komutanları
  11.

  Orgeneraller ve Oramiraller
  12.

  YÖK Başkanı
  13.

  TBMM Başkan Vekilleri
  14.

  TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları
  15.

  TBMM Katip Üyeleri ve İdare Amirleri
  16.

  TBMM’de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Genel Başkanları
  17.

  TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri
  18.

  TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkan Yardımcıları
  19.

  TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Sekreterleri
  20.

  TBMM üyeleri
  21.

  Sayıştay Başkanı
  22.

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Barolar Birliği başkanı
  23.

  Danıştay Başsavcısı
  24.

  Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili
  25.

  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
  26.

  Anayasa Mahkemesi Üyeleri
  27.

  Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri
  28.

  Danıştay Başkan Vekilleri
  29.

  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başkan Vekili
  30.

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili
  31.

  Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
  32.

  Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
  33.

  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
  34.

  Başbakanlık Müsteşarı
  35.

  Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
  36.

  Ankara Valisi
  37.

  Yüksek Öğretim Kurulu Üyeleri
  38.

  Ankara’daki Üniversitelerin Rektörleri
  39.

  Ankara Garnizon Komutanı
  40.

  Ankara Belediye Başkanı
  41.

  Korgeneraller/Koramiraller
  42.

  MGK Genel Sekreteri / Bakanlık Müsteşarları / AB Genel Sekreteri / Başbakanlığa ve Bakanlıklara Bağlı Müsteşarlar
  43.

  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanı
  44.

  Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Başkanı
  45.

  Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı
  46.

  Merkez Bankası Başkanı
  47.

  Rekabet Kurulu Başkanı
  48.

  Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı
  49.

  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
  50.

  TBMM Genel Sekreteri
  51.

  Diyanet İşleri Başkanı
  52.

  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları
  53.

  Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı
  54.

  Tümgeneraller/Tümamiraller
  55.

  Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşar Yardımcıları
  56.

  Yargıtay Daire Başkanları ve Üyeleri
  57.

  Danıştay Daire Başkanları ve Üyeleri
  58.

  Sayıştay Daire Başkanları ve Üyeleri
  59.

  Devlet Personel Başkanı
  60.

  Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
  61.

  TÜBİTAK Başkanı
  62.

  Ankara’daki Üniversitelerin Rektör Yardımcıları
  63.

  Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri
  64.

  Merkezde Görevli Türk Büyükelçileri
  65.

  Merkezde Görevli Valiler
  66.

  Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri
  67.

  Tuğgeneraller/Tuğamiraller
  68.

  Yüksek Denetleme Kurulu Üyeleri
  69.

  YÖK Genel Sekreteri
  70.

  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı
  71.

  Basın Yayın Genel Müdürü
  72.

  Anadolu Ajansı Genel Müdürü
  73.

  TRT Genel Müdürü
  74.

  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü
  75.

  Vakıflar Genel Müdürü
  76.

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
  77.

  Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürü
  78.

  Başbakanlık ve Bakanlıklar Genel Müdürleri
  79.

  Ankara’da Fakültelerin Dekanları, Yardımcıları
  80.

  Ankara’daki Kamu Kuruluşları Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Başkanları
  81.

  Sivil ve Askeri Dernek Başkanları