• Hakkında.
  • Dallanıp Budaklanmak Deyiminin Anlamı nedir?


    Dallanıp Budaklanmak Deyiminin Anlamı nedir?

    Dallanıp budaklanmak Genişleyip yayılmak, gittikçe büyüyerek karışık bir durum almak.

    Örnek:
    İşi dallandırıp budaklandırmada üstüne yok hani…