• Hakkında.
 • annelerle ilgili özlü sözler


  annelerle ilgili özlü sözler

  anneyle ilgili özlü sözler

  Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, Söyleyeyim: ANNEM’dir.
  Abraham LINCOLN

  Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar Ostrovoski

  Bir kadın, anne olana kadar çocuktur Strindberg

  Cennet annelerin ayakları altındadır Hadis-i Şerif

  Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz Victor Hugo

  Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez Emile

  Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir Victor Hugo

  Kadının en büyük vazifesi analıktır Atatürk

  A N N E

  *Ben annemi nasıl sevmem ki;o,beni bir müddet karnında,uzun bir zaman da kucağında,ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesinde taşımıştırOna saygısızlık göstermekten daha aşağılık bir şey bilmiyorum

  Abdurrahman CÂMÎ (KS)

  * Ana-babaya hürmeti bilmeyen,yediği sofradaki ekmeğe teşekkür etmeyen,insana kıymet vermeyen,şüphesiz dalâlettedir

  ProfMazhar OSMAN

  * Babalarının taşkınlıklarını,çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazîlet cevheri : Anne kalbidir

  Aşeref GüZELYAZICI

  * Ana-baba âhı almak; Ana-baba âhının zehirini içen kurtulamaz

  Ali Fuat BAşGiL

  * Anneler evlerin saâdet kaynağı;zevk-u safa ışığı,evlad tarlalarıdır

  Aşeref GüZELYAZICI

  * Kadınların saâdet saltanatı,iyi birer anne olmalarıyla başlamaktadır

  Aşeref GüZELYAZICI

  * insan karısının matemini üç hafta,kız kardeşinin üç yıl tutar,Fakat anne acısını ölünceye kadar tutar

  Adalbert Von CHAMiSSO

  * Annesiz kalan bir yuvanın ne kıymeti vardır

  Nathaniel HAWTHORNE

  * Bana iyi anneler veriniz,size iyi vatandaşlar vereyim

  Napoleon BONAPARTE

  * Anneler her şeyi görmeseler bile,kalpleriyle duyarlar

  ANikolayeviç OSTROVSKi

  * Hayatta okuduğum en kıymetli kitap,annemdir

  Abrahasm LiNCOLN

  * Anne kalbi çocuğun okuludur

  Henry WARD

  * En harika ses anne sesidir

  Johann Wolfgang GOETHE

  * Hayatta en hürmete lâyık varlık annedir

  Minuşehr

  H i K M E T L E R :

  * çocuğu doğuran,büyüten,ilk terbiyeyi veren anne,verdiği eserin ilk mes’ûlüdür

  * Ana başta taç imiş,her derde ilaç imiş Bir evlat pir olsa da,anaya muhtaç imiş

  * üvey ana,kadın ruhunda şefkati idam eden bir sehpadır

  * Annesiz kalmak bir çocuk için en büyük acıdır

  * Kadın için asıl mutluluk,anne olmaktır

  * iyi anne,en muhterem insan,iyi annelik,en güzel sanattır