• Hakkında.
  • baba ile ilgili özlü sözler


    babayla ilgili güzel sözler


    *Baba,fâni hayatın,terbiye vereni ise,ebedî hayatın sebebidirler

    HzEbu Bekir (RA)

    * Babana riayet edersen,sende oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin

    HzAli (RA)

    * Bir babadan,gücünün ve kazancının üstünde hayati kıymetler beklemek,ana ve çocuklar için hak değildir

    Aşeref GüZELYAZICI

    * Türk islam ahlâkında,bilhassa ana-baba ve hocanın hatırı unutulmazBunların unutması,âile,dostluk ve cemiyyet bağlarını yok eder

    ProfMehmet KAPLAN

    * Yetişkin insan ! ihtiyarlığında çocuklarından beklediğin şey,senin babana yaptığın olmalıdır

    Pit TAKOS

    * Baba,âilenin saâdet semasından bir güneştir

    Aşeref GüZELYAZICI

    * En kötü baba kimlerdir bilir misiniz ? Gençliklerinde yaptıklarını unutanlardır

    Deniz DiDEROT

    * Bir baba,yüz evlada bakar da yüz evlat,bir babaya bakmaz

    GDAnnuzio

    * insan,babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman anlar

    Johann Wolfgang GOETHE

    * Bir baba,yüz öğretmene bedeldir

    George HERBAT

    * Babanın gizlediği şey,oğulda açığa çıkar

    Fricdrich NiETZSCHE

    * Baba,koruma ve yardımın,anne şefkat ve sevginin sembolüdür

    Lâ Edrî

    A T A S ö Z L E R i :

    * Babanın kıymetini baba olmayan bilmez

    * Baba ocağı,satılmaz,tüttürülür

    * Baba,oğlunun fenâ olduğunu istemez

    * Babadan mal kalır,insanlık kalmaz

    * Bir baba;kendini,kudretinden aşağı derecede,çocuklarını,kudreti nisbetinde,kadınını da,kudretinin fevkinde giyindirmelidir

    Arap Atasözü

    * Baba,oğlunun meth,oğul,babasını tekdir etmemeli

    çin Atasözü


    *Babanın rolü yüz öğretmeninkine bedeldir.

    * İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olunca duyar.

    * Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan tanrı da senin mutluluk ışığını söndürür.

    baba ile ilgili özlü sözler