• Hakkında.
 • babalar hakkında özlü sözler


  babayla ilgili güzel sözler


  *Baba,fâni hayatın,terbiye vereni ise,ebedî hayatın sebebidirler

  HzEbu Bekir (RA)

  * Babana riayet edersen,sende oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin

  HzAli (RA)

  * Bir babadan,gücünün ve kazancının üstünde hayati kıymetler beklemek,ana ve çocuklar için hak değildir

  Aşeref GüZELYAZICI

  * Türk islam ahlâkında,bilhassa ana-baba ve hocanın hatırı unutulmazBunların unutması,âile,dostluk ve cemiyyet bağlarını yok eder

  ProfMehmet KAPLAN

  * Yetişkin insan ! ihtiyarlığında çocuklarından beklediğin şey,senin babana yaptığın olmalıdır

  Pit TAKOS

  * Baba,âilenin saâdet semasından bir güneştir

  Aşeref GüZELYAZICI

  * En kötü baba kimlerdir bilir misiniz ? Gençliklerinde yaptıklarını unutanlardır

  Deniz DiDEROT

  * Bir baba,yüz evlada bakar da yüz evlat,bir babaya bakmaz

  GDAnnuzio

  * insan,babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman anlar

  Johann Wolfgang GOETHE

  * Bir baba,yüz öğretmene bedeldir

  George HERBAT

  * Babanın gizlediği şey,oğulda açığa çıkar

  Fricdrich NiETZSCHE

  * Baba,koruma ve yardımın,anne şefkat ve sevginin sembolüdür

  Lâ Edrî

  A T A S ö Z L E R i :

  * Babanın kıymetini baba olmayan bilmez

  * Baba ocağı,satılmaz,tüttürülür

  * Baba,oğlunun fenâ olduğunu istemez

  * Babadan mal kalır,insanlık kalmaz

  * Bir baba;kendini,kudretinden aşağı derecede,çocuklarını,kudreti nisbetinde,kadınını da,kudretinin fevkinde giyindirmelidir

  Arap Atasözü

  * Baba,oğlunun meth,oğul,babasını tekdir etmemeli

  çin Atasözü


  *Babanın rolü yüz öğretmeninkine bedeldir.

  * İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olunca duyar.

  * Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan tanrı da senin mutluluk ışığını söndürür.

  babalar hakkında özlü sözler