• Hakkında.
 • Mimar sinan’ın yaptığı eserler


  Mimar sinan’ın yaptığı eserler

  Mimar Sinan 50 yıla yakın Osmanlı Devletinin bayındırlık işlerinin yöneticisi durumundaki saray başmimarlığını yürüten Sinan mimarlardan, ustalardan oluşan büyük bir yardımcılar topluluğu ile çalışmıştır.

  Sinanın hayatı boyunca 363 eser yaptığı belirlenmiştir.Bunlar: 84 cami, 51 mescit, 57 medrese, 7 darülkurra (hafız yetiştiren okul), 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 7 suyolu ve sukemeri, 8 köprü, 18 kervansaray, 35 saray ve köşk, 8 mahzen, 46 hamam.

  Mimar Sinanın ilk yapıtı olarak Halepte ki Hüsreviye Camisi (1563-1537) kabul edilmektedir.Sinanın İstanbuldaki ilk büyük yapıtı ise Haseki Külliyesidir

  kaynak:mimar sinan