• Hakkında.
 • çevre kirliliği ve orman yangınları


  çevre kirliliği ve orman yangınlarının sebebleri

  orman yangınlarının sebebleri

  Orman yangınlarının %94′ü insanlardan kaynaklanırken sadece %6’sı doğal afetlerden kaynaklanıyor. İnsan kaynaklı bu yangınların önemli iki ana sebebi dikkatsizlik ve kasıt.

  İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları:

  • Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak.
  • Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak. Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması.
  • Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak.
  • Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak.
  • Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak.
  • Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması.
  • Çocukların orman içinde ateşle oynamaları.

  Kasıtlı çıkarılan orman yangınları:

  • Orman içinde veya bitişiğindeki tarla veya otlakları genişletmek.
  • Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için çıkarılan yangınlar. Öyleki öldürdüğü adamı gizlemek için orman yakan kişiler ele geçirildi.
  • Birilerinden intikam almak için, bir düğünü veya siyasi mitingi sabote etmek için yangın çıkarıp adam toplanmasını engellemek.
  • Yabani hayvanları uzaklaştırmak.
  • İş ve çıkar elde etmek.

  kaynak

  ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

  Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir. Bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır.

  http://www.woottonwebdevclass.com/webdevlcass/Lim_Ketnita_MP3Project/Global%20Warming/images/air%20pollution.jpg


  Çevre Kirliliğinin nedenleri aşağıda kısaca sıralanmıştır.

  *

  Hızlı nüfus artışı,
  *

  Plansız kentleşme,
  *

  Plansız endüstrileşme
  *

  Doğal kaynakların hoyratça kullanılması.

  Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Artan nüfusla birlikte devreye giren altyapılar, faaliyete geçtikleri günde bile yetersiz kalmaktadır. Bu plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla tarımda kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte, gerekli çevresel önlemler alınmadan ve arıtma tesisleri kurulmadan yoğun üretime geçen sanayi tesisleri, çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarmıştır. Yapılan araştırmalar Dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin % 50 ‘sinin, son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Hızlı nüfus artışı, çevre sorunlarına önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek nüfus artış oranına sahiptir.

  Birleşmiş milletlerin yaptığı nüfus tahminlerine göre, Türkiye nüfusunun 2025 yılında 92 milyona yükselmesi beklenmektedir. Bu durum ülkemizin bugün olduğu kadar, gelecekte de çevre sorunları ile karşılaşacağının bir göstergesidir.

  Bunlarla birlikte çevre sorunlarının diğer kaynakları şunlardır:

  1- Göçler ve düzensiz şehirleşme,

  2- Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artışı,

  3- Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon,

  4- Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi,

  5- Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava

  kirliliği,

  6- Motorlu araçlar ve deniz araçları,

  7- Maden, kireç, taş ve kum ocakları,

  8- Gübre ve zirai mücadele ilaçları,

  9- Atmosferik olaylar ve doğal afetler,

  10-Kanalizasyon sularının arıtılmaksızm alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması,

  11-Katı atıklar ve çöp,

  12-Sulak alanların ve göllerin kurutulması,

  13-Arazilerin yanlış kullanımı,

  14-Kaçak avlanma,

  15-Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi vb; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana

  gelen radyasyon,

  16-Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü

  kaynak

  çevre kirliliğinin sebebleri,çevre kirliliği sebebleri,çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir,çevre kirliliği nedir,çevre kirliliği nedenleri,çevre kirliliğini etkileyen faktörler,çevre kirliliğinin ve orman yangınlarının sebebleri,çevre kirliliği ve orman yangınları