• Hakkında.
 • sağlıkla ilgili yazı


  sağlıkla ilgili yazı

  sağlıkla ile ilgili çok sayıda haber, bilgi, nasihat okuyorsunuz. Bunlar bazen birbiri ile çelişiyor. Kolesterol düzeyi, ateroskleroz ( damar sertliği ) için “önemli bir risk faktörüdür” diyenlerin yanı sıra “aldırmayın kolesterol yararlıdır” diyenlere rastlıyorsunuz. Hayvani yağlardan kaçının tavsiyelerine karşın “bu yağların zararı yoktur. Yumurtayı da istediğiniz kadar yiyebilirsiniz” diyenler var. Çeşitli vitaminler öneriliyor. Kimisi öğrenmeye kimisi bellek güçlendirmeye, bazıları kas gücü kazanmaya iyi geliyor. Cinsel gücü arttıran çok şey var. Çok sayıda ilaçlara, bitkilere, çaylara, otlara, mantarlara atfedilen büyük yararlar söz konusu.

  Unutmamak gerekir ki, denetim mekanizmalarının işletilmediği kapitalist bir düzende sağlık, pazar ekonomisinin kurallarına göre yapılanıyor. Sağlık haberlerini veren medya da öyle. Böyle bir ortamda hekimlerin, sağlık mensuplarının da bilime bağlı olmaları, bilimsel gerçekleri öğrenip onlara sadık kalmaları ve sağlık endüstrisine karşı durmaları pek kolay değildir. İlaç firmaları ve ilaç reklamları, alternatif tıp üreticileri, bilimsel gerçekleri rahatça gölgeleyebilir ve piyasa egemenliğini kurabilirler.

  Yazık ki, Türk toplumu bir bilim toplumu olmaktan uzak kalmıştır. Cesaretle söyleyebilirim; eğitimli insanlarımız bile bilime çok yakın değildirler. Bu, yüzlerce yıllık geçmişimizden gelen bir zaafımızdır. Mustafa Kemal’den sonra gelenler, onun açtığı o aydınlık yoldan yürümediler. Bu ülkeyi yönetenler bilime bağlı, bilime, ilerlemeye, emeğe, halka saygılı insanları acılar içinde, düş kırıklıkları ve derin kaygılar içinde yaşatmışlardır.

  Türkiye’yi yalnız bilimden değil, moralden ve insani değerlerden de uzak bıraktılar. Cumhuriyetin ilkelerine, aydınlanmaya, bilime, çağdaşlığa sadık kalsa idik, Türkiye’nin halkı hiç kuşkusuz çok daha sağlıklı olacak ve sağlık bilincine kavuşacaktı. Neyin doğru, neyin yanlış ve aldatmaca olduğunu anlayacak, algılayabilecek, Cumhuriyetin 85. Yılında ortalama 4 yıl eğitim düzeyinde kalma utancını yaşamayacaktı. Vitaminlerden ve saadet haplarından çok daha fazla çevre sağlığına önem verilecek, koruyucu sağlığa öncelik verilecekti. Sizi temin ederim, ülkeye Atatürk’ün miras bıraktığı akıl ve bilim egemen olsaydı, acılar ve gözyaşları içinde gencecik çocuklarımızın tabutlarını taşımayacak, bir bayram süresince trafikte 146 insanımızı kaybetmeyecek, iki ayda 62 bebeğin ölüm haberini almayacak, Atatürk’ün Çankaya’sına bu kadar hüzün dolu duygularla bakmayacaktık.

  Bu değerlendirmelerimi yazılarımda, konuşmalarımda ısrarla sürdüreceğim.

  Şimdi size sağlıkla ilgili tartışılmaz doğruları sıralayacağım. Yazımın başında sağlık konusunda yapılan tavsiyeler arasında çelişkiler olduğunu belirttim. Çelişkinin söz konusu olmadığı bazı gerçekler var.

  1. Tansiyon çok önemli, en iyi şekilde kontrol edilmeli, en uygun ilaçlarla tansiyonun normal düzeyde stabil kalması sağlanmalı.
  2. Tartışılmayan şeylerden biri kilo fazlalığı. Yıllar önce bir dirhem et bin ayıp örter denir, balıketi kıvamı makbul sayılırdı. Alınacak çeşitli ilaçlardan, vitaminlerden çok daha önemli olan, şişmanlığı, kiloları önlemektir.
  3. Hareketli olmak ve yeterli düzeyde yürüyüşler yapmak. Hareketsizlik açıkça hastalıkları davet ediyor.
  4. İnsanlarımızda şeker ( diyabet ) çok sık görülüyor. En iyi şekilde kontrol edilmeli. Kan düzeyi aç karnına 150, tok karnına 200 mg geçmemeli.
  5. Şampiyonluğa oynadığımız sigara tüketiminin toplumda ne büyük bir tahribata açtığını belirtmeğe sanırım gerek yoktur.
  6. Bizim Akdeniz tipi bol sebzeli, meyveli, salatalı, otlu, yağı şekeri kısıtlı beslenmemiz çok iyi.
  7. Bundan sonrası, size yol gösterecek, gereken incelemelere başvurmanızı öğütleyecek iyi yetişmiş, geniş ufuklu bir hekimle temas halinde olmak çok yerinde olur.

  Sağlıkla ilgili bir tavsiye aldığınızda, okuduğunuzda, televizyonda izlediğinizde ona uluorta sarılmadan önce, lütfen bilimden nasibi olan inanılır uzman kişilere sorunuz, danışınız.

  kaynak