• Hakkında.
  • Astroloji tarihi ve başlangıcı


    Astroloji tarihi ve başlangıcı

    Bu sanatın beşiği Babil kabul edilir ( Kalde). Antik çağda doğayla iç içe yaşayan insanlar, yazının bulunmasından çok önce Gökyüzündeki ışıklı cisimleri gözlemlemiş ve ayın etkilerini gözlemlemiştir. Daha sonra mezopotamya bölgesinde tarımla uğraşan halk ekinoks ve gündönümlerinin önemini çok önceden anlamış daha sonra takvimleri oluşturmuşlardır. Astronomiyle ilgili bulunan ilk tablet, İ.Ö. 8. yüzyıldadır.


    Nebunassar’ın krallığı ile İ.Ö.317 yılı arasında, yani tam 400 yıl boyunca, Babil’de meydana gelmiş tüm ay tutulmaları gösterilir. Hatta gökyüzünü daha iyi gözlemleyebilmek için ismi “Zigurat” olan dev büyük kuleler yaptıkları bilinmektedir( Babil İ:Ö: 7. ve 6. yüzyıllar). Babilliler ayın gözlemlerinden sonra güneş sistemine ait olan ve çıplak gözle görülebilen beş gezegeni tespit etmiş ve her gezegene çeşitli tanrılar atfetmişlerdir. Her gezegene bu kadar tutarlı anlamlar atfetmiş olmaları, son derece anlamlı ve düşündürücüdür.

    kaynak