• Hakkında.
 • Anadolu tarihi


  bu konuda tarih boyunca Anadolu topraklarında medeniyetler kurmuş devletlerin, beyliklerin, imparatorlukların,  kronolojik sıraya göre sadece isimleri verilmiştir..her biri başka başlıklar altında

  “Tarih ve İnkılap Tarihi”

  bölümüzde açılacaktır..Konuları bu bölümümüzden takip edin…


  “Tarih ve İnkılap Tarihi Bölümüne Gitmek için burayı tıklayın”

  Anadolu tarihi
  Bronz Çağı
  Akadlar yak. 2400-yak. 2150 İ.Ö.
  Asurlar ticari koloniler yak. 1950-1750 İ.Ö.
  Akalar Krallığı (münakaşalı) yak. 1700-1300 İ.Ö.
  Kizzuwatna Krallığı yak. 1650 İ.Ö.-1450 İ.Ö.
  Hititler yak. 1680 İ.Ö.-1220 İ.Ö.
  Eski Krallık
  Orta Krallık
  Yeni Krallık
  İyonya Gizli anlaşması yak. 1300 İ.Ö.-700 İ.Ö.
  Neo-Hitit Kralları yak. 1200-800 İ.Ö.
  Frigya Krallığı yak. 1200 İ.Ö.-700 İ.Ö.
  Troya I-VIII yak. 3000 İ.Ö.-700 İ.Ö.
  Demir Çağı‘ dan Klasik Antik dönem‘e
  Lidyalılar yak. 685-547 İ.Ö.
  Persler‘in Ahameniş İmparatorluğu yak. 559-331 İ.Ö.
  Büyük İskender İmparatorluğu 334-yak. 301 İ.Ö.
  Selevkos İmparatorluğu yak. 305-64 İ.Ö.
  Pontus Hükümdarlığı yak. 302-64 İ.Ö.
  Pergamon‘un Attalid Hanedanlığı 282-129 İ.Ö.
  Ermeni Hükümdarlığı 190 İ.Ö.-428
  Roma Cumhuriyeti 133-27 İ.Ö.
  Roma İmparatorluğu 27 İ.Ö.-330 CE
  Orta çağlar
  Bizans İmparatorluğu 330-1453
  Anadolu Selçuklu Devleti 1077-1307
  Klikya Ermeni Krallığı 1078-1375
  Artuklu Beyliği 1101-1409
  Trabzon İmparatorluğu 1204-1461
  İznik İmparatorluğu 1204-1261
  İlhanlılar ca. 1256-1355
  Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşu 1299-1453
  Modern dönem
  Osmanlı Devleti yükselme dönemi 1453-1683
  Osmanlı Devleti duraklama dönemi 1683-1827
  Osmanlı Devleti gerileme dönemi 1828-1908
  Osmanlı Devleti dağılma dönemi 1908-1922
  Türkiye 1922-günümüz

  Anadolu tarihi,Batı Asya yarım adası Anadolu etrafında yerleşen devletler ve uygarlıkları kapsar.Ayrıca Latince adı olan Asia Minor Ön Asya olarak da isimlendirilir.

  Neolitik Çağ [değiştir]

  Asya ve Avrupa‘nın stratejik kesişme bölgesinde olmasından dolayı,Anadolu tarih öncesi Prehistorya çağlardan beri pekçok uygarlıklar için beşik olmuştur.

  Neolitik yerleşim olarak Taşhöyük Pottery Neolithic , Çayönü Pre-Potttery Neolithic A to Pottery Neolithic , Nevali Cori Pre-Pottery Neolithic B,Hacılar Pottery Neolithic (Türkiye’de şimdiki Burdur ilinin 25 km güney batısında ,Göbeklitepe Pre-Pottery Neolithic A ve Mersin ile.Truva yerleşimi Neolithic çağ ile başlar ve Demir çağı içinde devam ederek ilerler.

  Bronz Çağı [değiştir]

  Troya,Hititler,Colchis,Hattians,Gasgaslar (Kaşkalar) kaydedilmiş tarih ,içinde Anadolu’lular Hint-Avrupa dil ailesi ve Semitic languages çoğunlukla Ortadoğu,Kuzey Afrika ve Afrika Boynuzu’nda 300 milyondan fazla insanın konuştuğu bir dildir,her ikisini de konuşuyorlar,pekçok lisanın yakın ilişkisinin belirsiz olmasına rağmen. Bazı yazarlar Anadolu orijinini eski İtalyan Etrüskler olarak iddia ederler.

  Demir Çağı [değiştir]

  Neo-Hittite,Urartular,Achaemenid Empire Yerleşen veya savaşan insanlar Frigya,Lidya,Mushki,Kimmerler,Ermeniler,Fars,Tabal,Antik Yunanistan,Lycians,İon Uygarlığı , Kapadokya,Asurlular,Karyalılar,Sea Peoples,Finike,Musevi,Roma İmparatorluğu

  Hellenizm [değiştir]

  Orta çağ [değiştir]

  Doğu Roma İmparatorluğu, Armenia Kingdom of Cilicia, Sasani İmparatorluğu, Byzantine-Arap wars, Selçuklular, Anadolu Beylikleri, Moğollar, İlhanlılar

  Haçlı seferleri [değiştir]

  Anadolu Beylikleri [değiştir]

  Osmanlı İmparatorluğu [değiştir]

  Anadolu’nun Türkler tarafından fethedilmesi ve Selçuklular İmparatorluğu’nun yükselmesi 11.nci yüzyılda başlar.[1] Bu yavaş yavaş idi.Anadolu’nun tamamen fethi Osmanlı İmparatorluğu‘ nun İstanbul’u 1453 yılında elde etmesiyle kesinlik kazandı.Burada yaşayanlar pekçok farklı inancı destekliyordu.Musevilik,Hristiyanlık ve İslam.Özellikle İspanya ve Portekiz‘ den kovulan Yahudi ‘ler ve 1492 yılında İspanyol’ların yeniden feth olayından sonra buradan kovulan Yahudi ve Müsliman göçmenler İstanbul’a yerleşti.[2][3][4]

  Notlar [değiştir]

  1. ^ [1] Brittanica map.”Anatolia:Rum sultanate and Seljug empire, c.1080-1243″
  2. ^ [2]
  3. ^ [3]
  4. ^ [4]

  Bakınız [değiştir]

  kaynak