• Hakkında.
 • Sümerler de Ekonomik Hayat


  Sümerler de Ekonomik Hayat

  Ekonomik Hayat

  Mezopotamya’da ekonominin temelini tarımsal faaliyetler oluşturuyordu. Tarımın geliştirilmesi için çok sayıda sulama kanalı açılmıştır.

  Mezopotamya’da tarımın gelişmesine paralel olarak hayvancılık da yaygınlaşmıştır. Mezopotamya uygarlıkları ilk dönemlerden itibaren ticarete de önem vermişlerdir. Coğrafi konumlarının diğer uygarlıklarla ilişki kurmayı kolaylaştırması sayesinde Anadolu, Suriye, Mısır, iran ve Hindistan ile ticaret yapmışlardır. Bu durum gelişmiş Mezopotamya uygarlığının komşu uygarlıkları etkilemesine ortam hazırlamıştır.

  Ticaret faaliyetlerini takas usulü ile gerçekleştiren Me-zopotamyalılar daha sonra altın ve gümüşten yapılmış çubukları para yerine kullanmaya başlamışlardır. Yine ticareti kolaylaştırmak için ölçü birimlerini de sistem-leştirmişlerdir.

  SÜMERLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ EDİNMEK İÇİN TIKLA