• Hakkında.
  • Sümerler de Hukuk


    Sümerler de Hukuk

    Hukuk

    Mezopotamya’da hukuk fikri oldukça gelişmiştir. Dünyada bilinen ilk yazılı hukuk kuralları Sümer kralı Urukagina tarafından MÖ 2375 yılında yapılmıştır. Bu kanunlarla halka çeşitli özgürlükler ve özel mülkiyet hakkı tanınmış, zenginlerin yoksulları ezmesi önlenmeye çalışılmıştır. Sümer kanunlarının özelliği cezaların yumuşak ve daha çok tazminat ödenmesi şeklinde olmasıdır.

    SÜMERLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ EDİNMEK İÇİN TIKLA