• Hakkında.
 • sümerlerin toplum yapısı


  Devlet kentlerden oluşmuştu ve her kent surlarla çevrili idi. Kent içinde yüksek bir tepeye yapılan tapınak bulunurdu ki bu sosyal yaşamın merkezini oluşturmaktaydı.

  Başlangıçta Anaerkil bir toplum yapısına sahiptiler.[kaynak belirtilmeli] İşbölümü derinleşmişti;1. sınıfı din adamları ve askerler 2. sınıfı halk 3. sınıfı ise kölelerin oluşturduğu bir toplumsal hiyerarşi vardı. Sürekli savaşlar sonucunda halktan her insan kolayca köle edinebiliyordu. M.Ö. 3000-2500 yıllarında yüksek ruhbanlardan oluşan egemen sınıflar, dinsel yapıya sahip kent devletlerinin yöneticileri olarak ortaya çıktılar. Bu kral-rahipler dinsel ve siyasal işleri yürütürlerdi. Bir kentin baş rahibi, aynı zamanda o kentin başkanıydı.

  Hissedilen her nesnenin bir Tanrısı vardı ve insan görünümündeydiler, fakat insanüstü güçleri olan ölümsüz varlıklardı. Tanrılar, insanlara ne istediklerini bildirmez. Ancak insanlar onlara, kendilerinden istenileni sorarak öğrenebilirdi.

  Sümer mitolojisinin en önemlilerinden biri Gılgamış Destanı‘nda da adları geçen tanrılardan başlıcaları şunlardır:

  Anu veya An: Gök tanrısı, önceleri baş tanrıyken sonra yerini hava tanrısı Enlil almıştır.

  Enlil: Hava tanrısı, tanrıların babası, tapınağı Ekur Nippur kentindeydi.

  Enki: Bilgelik tanrısı

  Nimmah (Ninhursag): Ulu hanım, ana-tanrıça

  Nanna (Sin): Ay tanrısı

  Utu (Şamaş): Güneş tanrısı, ay tanrısı Nanna’nın oğlu.

  Ecem (Kueen) : Kraliçe Soylular tanrıçası.

  İnanna (İştar): Aşk ve Bereket Tanrıçası

  İlk defa Akadlar tarafından içten çökertildi ve bundan sonra bir daha eski haline gelemedi; M.Ö. 2000’li yıllardan sonra uygarlıkları bağımsız kimlikleriyle yaşayamadı.[kaynak belirtilmeli] Ardından gelen Akad ve Babil uygarlıkları çoğunlukla Sümerler’in izlerini taşıdılar. Kendilerine özgü dilleri ve çivi yazıları uzun süre yaşadı. Sümer inanışları ve mitolojisi de FenikeYunanRoma bağlantısıyla günümüze dek ulaştı. Şu an Dünyamızda kullanılan İncil, Tevrat ve Kur’an da da Sümer inanış ve felsefesinin izlerine rastlandığını iddia edenler vardır..Bu izler özellikle, adem&hava, habil-kabil, nuh tufanı, eyüp peygamber gibi figürlerde belirginlik kazanır.

  SÜMERLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ EDİNMEK İÇİN TIKLA

  kaynak