• Hakkında.
 • 1 Kasım 1922


  1 Kasım 1922

  Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  Saltanatın kaldırılmasıyla;

  • TBMM, Abdülmecid Efendi’yi halife seçerek, halifeliğin devam ettirilmesini sağlamıştır.
  • Milli egemenliğin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır.
  • Saltanatın kaldırılmasıyla devletin lâikliği konusunda ilk aşama gerçekleştirilmiştir.
  • İtilâf Devletleri’nin Lozan Konferansı’nda ikilik çıkarma planları sonuçsuz kalmıştır.