• Hakkında.
 • 3 mart 1924 tarihinde hangi yenilikler yapılmıştır


  3 mart 1924 tarihinde hangi yenilikler yapılmıştır

  KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI ADINA GENEL SEKRETER ERDAL ATICI’NIN 3 MART 1924’ÜN YILDÖNÜMÜ BASIN DUYURUSU

  3 Mart 1924; yalnız Cumhuriyet tarihimizin değil, bütün Türk tarihinin en önemli günlerinden biridir. 3 Mart’ta 1924’te, Halifelik, öğretimde ikilik, Şeriye ve Evkaf Nezareti gibi devrimlerin önündeki en büyük engeller kaldırılmıştır. Yine aynı gün ulus egemenliğine yüzyıllarca ipotek altına alan Osmanlı hanedanı yurt dışına sürülmüştür.

  Osmanlı İmparatorluğunda yüzyıllar boyu dini Hukuk düzeni uygulanmış, eğitimden sağlığa bütün devlet işleri dini kurallara göre düzenlenmiş, alınan bütün kararların dine uygun olup olmadığına bakılmıştı. İşte bu yüzdendir ki, çağdışı yönetim ülkeyi karanlıklara sürüklemiş, çağı yakalayamayan devlet parçalanma sürecine girmişti. Devleti kurtarmak için çalışanların karşısına çağdışı okullarda yetişen gerici bir kesim çıkıyordu. Sonuçta I. Paylaşım Savaşı sonucu parçalanma gerçekleşmeye başladı…

  İşte Mustafa Kemal bu ülkeyi sürüklenmekte olduğu bu uçurumdan kurtarmıştır.

  Mustafa Kemal böyle bir ülkeyi laik, çağdaş ve uygar ülkeler karşısında el avuç açmayacak bir konuma getirebilmek için yaşamı boyunca mücadele etti. Böyle bir devletin oluşturulabilmesi için en önemli adım 3 Mart 1924’de atıldı. Özellikle, Halifeliğin kaldırılması ve Öğretim Birliği Yasası’nın çıkartılması en büyük devrimlerdendir.

  Öğretim Birliği Yasası kısaca; kul yetiştiren bir öğretim sisteminden yurttaş yetiştiren bir sisteme geçilmesiydi. Medreselerin kapatılması, Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması, Yeni Türk Abecesinin kabul edilmesi, üniversitelerin açılması 3 Mart 1924’te çıkarılan yasaların bir sonucudur.
  Bugüne geldiğimizde medrese benzeri okullar, dershaneler, kurslar, tarikatlar, tarikat yurtları ülkenin her yanını pıtrak gibi sarmış, bu okullardan mezun olanlar pınarların başlarını tutmuşlardır. Öğretim Birliği yasası delik deşik edilmiştir. Ne yazık ki, bilim dışı, akıl dışı safsata ve hurafeler, ders kitaplarına kadar girmiştir. Ders kitaplarında değişimlerden Türkiye’nin nereye doğru götürülmekte olduğu anlaşılacaktır.

  Tehlike büyüktür ve bu tehlike karşısında herkesin duyarlılık göstermesi gerekmektedir.

  3 Mart 1924’ün 83. yılında bütün bu gelişmeleri dikkatle değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Başta Mustafa Kemal Olmak Üzere bizlere aydınlık bir ülke bırakanları saygıyla anıyoruz.