• Hakkında.
 • Cumhuriyetçilik ilkesi


  Cumhuriyetçilik ilkesi

  Tanımı :

  “Yönetim biçimi olarak millet egemenliğine dayalı, cumhuriyet rejimini öngörmek ve bunu bir yaşam biçimi olarak benimsemektir. ”

  Cumhuriyetçilik ilkesinin esasları

  Cumhuriyet; millet egemenliğine dayalı bir siyasi rejim yani

  Demokrasidir. Demokrasinin kul, mürit veya tebaa değil, birey ve vatandaş

  Bilincinde olan, yasalar karşısında hak ve sorumlulukları nı

  Bilen bir insan tipi ile ayakta kalabilir. Demokraside; devletin ve milletin bütün eylem ve işlemlerinin hukuk kuralları çerçevesinde olur. Hiç kimsenin yasalara aykırı davranma ayrıcalığı yoktur. Demokraside, siyasi görüş sahibi olma, siyasi parti kurma ve periyodik olarak yapılan seçimlere katılma özgürlüğü vardır. Demokrasilerde seçme ve seçilme özgürlüğünün ayrım gözetilmeksizin herkese tanınır. Demokraside dil, din, mezhep, cinsiyet ve siyasal görüş farkı gözetilmeksizin herkes yasalar önünde eşittir. Cumhuriyetçiliğ e candan bağlı bir birey; anayasa, yasa ve diğer hukuk kurallarına uyması gerekir. Anayasada belirtilen hukuk devleti, sosyal devlet, atatürk milliyetçiliği, insan haklarına bağlı devlet gibi cumhuriyetin temel niteliklerini bir yaşam tarzı haline getirir.

  ( Bu metin Kara Harp Okulu WEB Sitesinden alınmıştır)