• Hakkında.
 • harf inkılabının faydaları nelerdir


  latin harflerinin kabul edildiği tarih

  Lâtin Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)


  Meclis, 1 Kasım 1928’de yeni harflere dair çıkardığı kanunla Arap harfleri yerine Lâtin alfabesini kabul etmiştir. Lâtin harflerinin kabulüyle;
  Batı dünyası ile yakınlaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır.
  Çağdaşlaşmada önemli bir engel oluşturan yazı meselesi çözümlenmiştir.
  Okuma-yazma oranı sürekli artarken, basılan kitap sayısında da büyük bir artış meydana gelmişt