• Hakkında.
 • resmi nikah ne zaman zorunlu oldu


  17 Şubat 1926

  Medeni Kanun’un Kabulü
  TBMM, 17 Şubat 1926’da yeni Medeni Kanunu kabul etti. Bu kanun 6 Ekim 1926’da yürürlüğe girdi.
  Medeni Kanun’un Kabulünün Sonuçları

  • Kadınlarla erkekler arasında toplumsal ve ekonomik alanda tam bir eşitlik sağlanmıştır. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanınmıştır.
  • Evlilik, devlet kontrolü altına alınarak resmi nikâh zorunluluğu kabul edilmiştir.
  • Çok kadınla evlenme yerine tek kadınla evlilik kararlaştırılmış, Medeni Kanun ile modern Türk ailesi kurulmuştur.
  • Mirasta kız ve erkek çocuklar arasında eşitlik sağlanmıştır.
  • Boşanmada serbestlik kaldırılarak belli şartlara bağlanmıştır.
  • Toplumsal hayat çağdaş gelişmelere göre düzenlenmiştir.
  • Kabul edilen kanunlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarına uygulanır hale getirilmiştir. Böylece hukuk bakımından vatandaşlar arasında din ve mezhep farkı gözetilmemiştir.
  • Türkiye’deki Müslüman olmayan topluluklar, Lozan Antlaşması’nın kendilerine tanıdıkları haktan vazgeçtiklerini ve Türk Medeni Kanunu’na uymak istediklerini bildirdiler. Hükümetçe de bu isteğin kabulüyle Avrupa devletlerinin müdahaleleri ortadan kalkmıştır. Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkileri de sona ermiştir.
  • Hukuk birliği sağlanmıştır.