• Hakkında.
  • şapka kanunu ne zaman çıkarıldı


    Kılık – Kıyafetin Düzenlenmesi


    25 Kasım 1925 tarihinde şapka Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla Türk erkeklerinin başlık olarak şapka giymesi kararlaştırılmıştır. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla da hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun din adamlarının mabetler ve ayinler haricinde dini kıyafetle dolaşmaları yasaklandı. Sadece Diyanet İşleri Başkanı, Rum ve Ermeni Patrikleri, Hahambaşı her zaman dini kıyafet giyebileceklerdi.

    Kılık-Kıyafet düzenlenmesi çalışmaları çağdaşlaşma ile işgilidir.