• Hakkında.
 • tekkeler ne zaman kapatıldı


  tekkeler ne zaman kapatıldı

  tekkelerin kapatılma tarihi

  Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
  (30 Kasım 1925)
  30 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır. Böylece Türk toplumunun çağdaşlaşması ve lâikleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Yine aynı kanunla “şeyhlik, dervişlik, dedelik, seyyitlik, çelebilik, türbedarlık” gibi ünvanlar kaldırılmıştır.