• Hakkında.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)


  Eğitim Alanındaki İnkılâplar


  Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)


  Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla;

  • Bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
  • Azınlık ve yabancı okulların dini ve siyasi amaçlarla öğretim yapmaları önlenmiştir.
  • Yabancı okulların ders programlarına Türkçe kültür dersleri konmuş ve bu derslerin Türk öğretmenler tarafından okutulması sağlanmıştır.
  • Devlet eğitimin her çeşidiyle uğraşmaya başlamış, Milli Eğitim Bakanlığı bütün eğitim ve öğretim işlerinin tek sorumlusu haline gelmiştir.
  • Medreseler kapanmıştır.
  • Eğitimin lâikleşmesi alanında önemli bir adım atılmıştır.

  Lâtin Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)
  Meclis, 1 Kasım 1928’de yeni harflere dair çıkardığı kanunla Arap harfleri yerine Lâtin alfabesini kabul etmiştir. Lâtin harflerinin kabulüyle;
  Batı dünyası ile yakınlaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır.
  Çağdaşlaşmada önemli bir engel oluşturan yazı meselesi çözümlenmiştir.
  Okuma-yazma oranı sürekli artarken, basılan kitap sayısında da büyük bir artış meydana gelmiştir.
  Yeni Tarih Anlayışı
  Atatürk, Türk tarihinin sadece İslâm ve Osmanlı tarihleriyle sınırlı olmasını kabul etmiyordu. Bu nedenle tarih konusunda araştırmalar yapmak üzere Türk Tarih Kurumu’nu kurdu (15 Nisan 1931). Türk Tarih Kurumu’nun kurulmasıyla milli tarih anlayışı yolunda önemli bir gelişme kaydedildi.
  Türk Dilinin Geliştirilmesi
  Atatürk, dil çalışmalarının planlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Türk Dil Kurumu’nu kurdu (12 Temmuz 1932).
  Dil inkılâbıyla ;

  • Türkçeyi, Osmanlıların halk tarafından benimsenmemiş kelime ve kurallarından arındırmak
  • Yabancı kelimeler yerine halk arasında kullanılan ya da yazılı kaynaklarda yer alan yeni kelimeler türetmek
  • Türkçenin zenginliğini ortaya koymak
  • Türkçenin bilim dili konusunda da gelişmesini sağlamak

  amaçlanmıştır.

  Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun kurulması milliyetcilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır.