• Hakkında.
 • Türk dil kurumu çalışmaları


  Türk dil kurumu çalışmaları

  Bugün Türk Dil Kurumu, 20’si Yüksek Öğretim Kurulu; 20’si Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu tarafından seçilen 40 asıl üyeye sahiptir. Üyelerin büyük çoğunluğu Türk üniversitelerinde çalışan Türkologlardır. Başbakanın önerisiyle cumhurbaşkanınca atanılan Kurum Başkanı ve 40 asıl üye Bilim Kurulu’nu oluşturur. Kurumun bilimsel çalışmaları bu kurul tarafından planlandığı gibi yönetim işlerini üstlenen Yürütme Kurulu ile bilimsel çalışmaları yürüten Kol ve Komisyonların üyeleri de bu kurul tarafından seçilmiştir.

  Bilimsel çalışmaları yürüten kollar şunlardır:

  * Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu ,
  * Gramer Bilim ve Uygulama Kolu,
  * Dil Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu ,
  * Terim Bilim ve Uygulama Kolu,
  * Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu ,
  * Kaynak Eserler Bilim ve Uygulama Kolu.

  Türkiye Türkçesinin çağdaş sözlüğünü sürekli geliştirerek yayımlayan Türk Dil Kurumu, Yazım Kılavuzu’na da son şeklini vererek 2000 yılında yeniden yayımlamıştır. 1998 yılı içinde 9. baskısı çıkmış olan Türkçe Sözlük’te 75.000 civarında sözcük yer almıştır.

  Son dönemde, yılda 30-40 bilimsel eseri yayın dünyasına kazandıran Türk Dil Kurumu’nun üç süreli yayını da bulunmaktadır. Güncel dil konularını ve geniş kitlenin anlayacağı dilde yazılmış araştırmaları içine alan Türk Dili dergisi ayda bir yayımlanmaktadır. Altı ayda bir yayımlanan Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi; Kazak, Kırgız, Tatar vb. Türk topluluklarının dil ve edebiyatlarıyla ilgili araştırmalara yer verir. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten ise tamamen bilimsel araştırmaları içine alır ve yılda bir sayı yayımlanır.

  Türk Dil Kurumu şu anda, şu projeleri yürütmektedir:

  * Karşılaştırmalı Türk Lehçe ve Şiveleri Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırması Projesi,
  * Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi,
  * Göktürk (Runik) Yazılı Belge, Yazıt ve Anıtların Albümü Projesi,
  * Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi,
  * Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi.

  Türk Dil Kurumu 800’e ulaşan yayını, 40 Bilim Kurulu üyesi, 17 uzmanı, 56 çalışanı ve varsıl bir araştırma kütüphanesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

  kaynak