• Hakkında.
 • Türk dil bayramı ve yunus emre anma etkinlikleri


  Türk dil bayramı ve yunus emre anma etkinlikleri

  Her yıl karaman ve tüm dünyada türk dil bayramı ve yunus emreyi anma  etkinlikleri düzenlenmektedir. Türk dil bayramı törenlerinin  şenlik, festival ve etkinliklerden farklı bir önemi vardır.

  1277 yılında Karamanoğlu mehmet beyin türkçeden başka dil konuşulmamasını öngören bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda türk dilinden başka dil kullanmaya şeklindeki fermanı anadoluda beylikler arasındaki yönetim boşluğunu doldurma, dil ve kültür birliğini sağlamada önemli bir etken olmuştur
  Dil  kendisini yaşatan milletin uygarlık düzeyini yansıtan tarihi öneminin   belgesi ve kimliğidir. Gelişen dünyamızda iletişim araçlarının çokluğu ve çeşitliliği olumlu etkilerinin  yanında ne yazık ki olumsuzlukları da getirmiştir. Bugün insanların dünyadaki kavga ve gürültülerden etkilenmesi,  gelecek kaygısı, gelişen teknoloji ile kültür değerlerini ve sanat ile ilgili duygularını yitirme eğiliminde olması , basın yayın kuruluşlarının, eğitimcilerin, aydınların, sanatçıların türk dili konusuna  daha büyük önemle sahip çıkmasını gerekli kılmaktadır.
  İlimizde 1961 yılından buyana 47 yıldır kutlanan törenlere önceleri sadece türk dil bayramı adı verilmiştir. Ancak son yıllarda Osmanlı il yazıcı defterlerinin , konya ve ankara Salnamelerinin , İstanbul ve Konya Kütüphanelerinde bulunan cönklerin incelenmesi ve yapılan diğer tarihi ve arkeolojik çalışmalar sonucunda  yunus emrenin karamanlı olduğu yolunda  önemli belgeler elde edilmiştir. Bu nedenle türk dil bayramı ve yunus emreyi anma etkinlikleri olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1997 yılında türkiye büyük millet meclisi kültür sanat ve yayın kurulu programına alınan törenler  T.B.M.M , kültür ve turizm bakanlığı, karaman valiliği, belediye başkanlığı türk dil kurumu tarafından  uluslarası nitelikte kutlanmaya başlandı.  Aynı yıl türk cumhuriyetleri , asya, avrupa, balkanlar ve ortadoğuda bulunan türk toplulukları A.B.D. , ingiltere , almanya gibi ülkeler başta olmak  üzere 21 ülkeden devlet adamı,  temsilci türkolog ve uzmanlar katılmıştır.