• Hakkında.
 • Allah Puzzle


  Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır.

  Bismillahirrahmânirrahîm

  De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”
  “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
  Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”
  “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

  İhlas Suresi
  provided by flash-gear.com


  calgr_allah_2