• Hakkında.
  • Besmele Puzzle – Parçaları Hemen Birleştir


    BESMELE’NİN ANLAMI

    Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlar ve ancak Ondan yardım dileriz. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, medih ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
    provided by flash-gear.com