• Hakkında.
  • Mücahid Puzzle – Hemen Yap


    Hz. Peygamber Tebük seferinden dönerken ashabına dönerek şöyle buyurmuştur: ” Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.”
    provided by flash-gear.com


    ee51ec69