• Hakkında.
 • 2009 eurovision şarkı sözleri slovakya


  2009 eurovision şarkı sözleri slovakya

  Eurovision 2009 Slovakia: Kamil Mikulčík & Nela Pocisková – Leť tmou

  English Translation
  Fly Through The Darkness

  I feel cold, deceitful shadows
  The desire sparked at the bottom
  A void in the soul becoming
  A taste of bitter, a taste of dark

  We must come out of the shadows, intrigues and words
  Give your heart, don’t despair, and fly through the darkness

  I also feel it, I am also afraid
  The dream is trembling with my fear
  Moments of loss, moments of fear
  When hopes roll in dust

  We have to come out of the shadows, of intrigues and words
  Give your heart, don’t despair, and fly through the darkness
  We have to come out of the shadows, of intrigues and words
  Give your heart, don’t despair, and fly through the darkness

  But where to?
  I don’t know, at this moment, every instance is a mistake
  Silence whispers in me: don’t stay alone

  I also feel it, I am also afraid
  Don’t stay alone

  As forgiveness approaches
  Clouds embrace the return
  Do not stray, you’re the same
  Even if someone breaks you

  Lord, may Your voice lead us
  Through the darkness in us
  Give us a gift, work a wonder, return love
  Love, please

  Love, please, may your voice lead us
  Through the darkness in us
  Give us a gift, work a wonder, stand by us

  Love, please, may your voice lead us
  Through the darkness in us
  Give us a gift, work a wonder, stand by us
  Keep the love

  ………………..

  Cítim chladné, tiene zradné
  túžbou planie čo je na dne
  Prázdno v duši, to sa stáva
  Horkú príchuť temno máva

  My musíme vyjsť z tieňov, nástrah a slov
  Srdce daj, nezúfaj, a leť tmou

  Tiež to cítim, tiež sa bojím
  Sen sa chveje strachom mojim
  Chvíľa straty, chvíľa strachu
  Keď sa nádej váľa v prachu

  My musíme vyjsť z tieňov nástrah a slov
  Srdce daj, nezúfaj, a leť tmou
  My musíme vyjsť z tieňov nástrah a slov
  Srdce daj, nezúfaj, a leť tmou

  Ale kam?
  Neviem v tejto chvíli každý raz sa zmýli
  Ticho vo mne šepká: nezostávaj sám

  Tiež to cítim, tiež sa bojím
  Nezostávaj sám

  Keď sa blíži odpustenie
  Mraky obáv odoženie
  Nezablúdiš, si si istý
  Keď ťa niekto pevne istí

  Bože nech nás tvoj hlas
  Vedie temnotou v nás
  Daj nám dar, zázrak sprav, lásku vráť
  Láska, prosím

  Láska, prosím, nech nás tvoj hlas
  Vedie temnotou v nás
  Daj nám dar, zázrak sprav, stoj pri nás

  Láska, prosím, nech nás tvoj hlas
  Vedie temnotou v nás
  Daj nám dar, zázrak sprav, stoj pri nás
  Lásku chráň