• Hakkında.
 • Klasik Müziğin yararları


  Klasik Müziğin yararları, popun zararları

  Klasik müzik dikkati artırıyor, pop azaltıyor

  23 Mayıs 2009

  Eyüboğlu Eğitim Kurumları sekizinci sınıf öğrencileri Öykü Dörter ve Irmak Baripoğlu, ‘Dikkat! Kim Dikkatli?’ adlı bir projeye imza attı. Projede, cinsiyet farkının konsantrasyona etkisini gözlemek için deneysel bir araştırma yapıldı. Araştırmada; bir kişinin herhangi bir konu üzerinde çalışırken, konsantrasyonunun çevre faktörleri tarafından etkilenip etkilenmediği incelendi. Aynı zamanda çevre faktörlerinin etkisinin, yaş gruplarına ve cinsiyete göre nasıl değiştiği de araştırıldı.
  10-20 yaş grubu için

  24 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonucunda; 10-20 yaş grubunun konsantrasyonunun genelde yüksek olduğu, klasik müziğin dikkat üzerinde olumlu etki bıraktığı; pop müziğin, telefon ve TV haberlerinin ise dikkati azalttığı ortaya çıktı.
  Yaşlıların dikkati çabuk dağılıyor
  Araştırma sonucunda; yaşlı grubun konsantrasyonunun gençlere oranla, her durumda daha çabuk bozulduğu, gürültü oluşturan etmenlerin her yaş grubunda konsantrasyonu olumsuz etkilediği görüldü. Bir konu üzerinde çalışırken klasik müziğin her yaş grubu ve cinsiyet üzerinde konsantrasyonu bozucu bir etken olmadığı, hatta çalışma verimini artırıcı yönde etkilediği anlaşıldı. Maç ve moda haberlerinin cinsiyete göre konsantrasyonu olumsuz yönde etkilediği sonucuna da varıldı. Ayrıca ilgi çeken konuların, erkeklerin konsantrasyonunu kadınlardan daha fazla bozduğu gözlendi.

  kaynak