• Hakkında.
 • Golfün temel kuralları nelerdir?


  golf

  GOLFÜN TEMEL KURALLARI
  Golfün temel kuralları nelerdir?

  Yerel Kurallar

  Sevgili Golfçüler,
  Bilindiği gibi her golf sahasının kendine göre karakteristik bir özelliği vardır.Zaten;golf oyununu diğer sporlardan farklı kılan en çekici yanlarından biri de bu değil mi? Değişik bitki;örtüleri,farklı iklimkoşulları ve çeşitli zorluk derecelerindeki sahalarda yarışmak,golf oynamayı doyumsuz bir zevk haline getirir. İşte bu çok farklılık nedeniyle, golf sahalarında karşılaşılabilecek anormal durumlarda uygulanacak yöntemler, oyun komitesi tarafından, o sahaya özgü “yerel kurallar” olarak saptanır ve ilan edilir. Ancak hiçbir golf kuralı, yerel kurallar tarafından geçersiz kılınamaz. Bu ayki yazımda sizlere, yerel kurallar kapsamına giren bazı durumlardan kısa örnekler vermek istiyorum. Aşağıda bahsi geçen durumlarda, ancak sahanın oyun komitesi tarafından yerel kural olarak ilan edilmesi şartı ile, kolaylık sağlanabilir.

  1) Drop bölgeleri (dropping zones) Sabit engeller, anormal zemin koşulları, yanlış green, su engelleri veya oynanamaz top kurallarındaki kurtulma yöntemlerinin rahatça uygulanamayacağı durumlar için oyun komitesi tarafından özel drop bölgeleri belirlenebilir. Bu bölgelerin kullanılması ise, yine oyun komitesi tarafından, mecburi veya isteğe bağlı olarak ilan edilebilir. Bu bölgeler içine drop edilen top, yere çarptığı noktadan itibaren iki sopa boyu uzaklık içinde durmuş ise, drop bölgesi sınırları dışında bulunması ve bayrağa daha yakın olması durumunda dahi tekrar drop edilmez. Kural ihlali cezası iki vuruş veya delik kaybıdır.

  2) Kış kuralları Genellikle kış aylarının getirdiği olumsuz koşullar ve saha zemininin genelde ıslak ve çamurlu olması durumunda, bir taraftan sahayı korumak, diğer taraftan düzgün ve adil oyun olanağı sağlamak amacıyla, topun bulunduğu yerin belli ölçüde değiştirilmesi gibi kolaylıklara izin verilebilir. Burada uygulanacak yöntem, oyun komitesi tarafından detaylı olarak açıklanmalı ve ilan edilmelidir. Ancak, bu gibi kararlar geçici bir süre için olmalı ve koşulların düzelmesi ile birlikte derhal kaldırılmalıdır.

  3) Sahanın korunması gereken hassas bölgeleri Sahayı korumak amacıyla hassas bitkiler, çimen fidanlıkları, yeni dikilmiş genç ağaçlar ve bakıma alınmış diğer bölgeler, “onarım bölgesi” olarak ilan edilebilir ve bu durumlarda oyunculara cezasız olarak kolaylık sağlanmasına imkân verilir. Bu durumda uygulanacak yöntem, en yakın kurtulma noktasının (nearest point of relief) tespiti ve bu noktadan itibaren bir sopa boyu içindeki bölgeye topun drop edilmesidir.

  4) Kum engeli içindeki taşlar Kum engelleri içindeki taşların “sabit olmayan engeller” olarak tanımlanarak kaldırılmasına izin verilmesi sadece yerel kural olarak ilan edilebilir.

  5) Sabit su püskürtme başlıkları Green’e en fazla iki sopa boyu uzaklıktaki sulama başlıklarının, kendilerine yine en fazla iki sopa boyu mesafeden oynanacak topun pata hattı üzerinde olmaları durumunda, top, deliğe yaklaşmamak şartı ile, bulunduğu noktaya en yakın olan ve engellemenin ortadan kalktığı noktaya drop edilir. Bu nokta, green üzerinde ve su/kum engeli içinde olamaz.

  Nasut AKOSMAN

  � Golf etiketi nedir?

  Golf sahasında ve oyun esnasında uyulması gereken görgü, güvenlik ve sahanın korunması ile ilgili kuralların tümü.

  � Golf oyununun özellikleri nelerdir?

  Diğer birçok spor dalının aksine golf oyunu, herhangi bir hakemin veya yetkilinin gözetiminde olmadan oynanır ve karşılıklı güven esasına dayanır. Tüm oyuncular sahada disiplinli ve sportmence davranmalı ve diğer oyuncuların haklarına saygılı olmalıdırlar. Bu özelliği ile golfün, bütün sporlar arasında apayrı bir yeri vardır.

  Tüm golfçüler gerek saha üzerinde, gerekse kulüp tesislerinde örnek davranış sergilemeli ve özellikle aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler.

  � Oyun hızı ne olmalıdır?

  Yavaş oyun, herkesin golf oyunundan zevk almasını engeller. Oyuncular oyun akışını her zaman, duraklamalara neden vermeden yürütmelidirler. Aranın çok açılması durumunda oyuncular, arkadan gelen hızlı gruba, oyuncu sayısını dikkate almadan, yol vermelidirler.

  1. Gereksiz sayıda deneme swingi yapmayın.
  2. Oyun sıranız geldiğinde vakit kaybetmeden vuruş yapmaya hazır olun.
  3. Pata hattınızı, diğer oyuncular pata yaptığı sırada, onları rahatsız etmeden tetkik edin.
  4. Bir çukuru tamamladığınızda, vakit kaybetmeden green�i terk edin.
  5. Topunuzun su engeli dışında kaybolması veya sınır dışına çıkması ihtimalinde, mutlaka bir geçici top oynayın.
  6. Topunuzu aramak için zamana ihtiyaç duyduğunuzda, hemen arkadan gelen gruba işaret ederek yol verin.

  � Diğer oyunculara saygı

  1. Diğer oyuncuları, hareket etmek, konuşmak veya gereksiz gürültü çıkartmak yoluyla rahatsız etmeyin.
  2. Bir oyuncu vuruş yaparken, çok yakınında, topun veya çukurun hemen arkasında durmayın.
  3. Diğer oyuncuların pata hattına basmayın veya pata hattı üzerine gölgenizi düşürmeyin.
  4. Grubunuzdaki diğer oyuncuların hepsi çukuru tamamlamadan green�i terketmeyin.

  � Güvenlik

  1. Deneme swinginizi veya topa vuruşunuzu yapmadan önce hiç kimsenin, sopanızın, topun veya başka bir nesnenin çarpacağı kadar yakınınızda bulunmamasına dikkat edin.
  2. Önünüzdeki grup oyuncuları menzil dışına çıkıncaya kadar vuruş yapmayın.
  3. Yakınızdaki diğer oyuncular için tehlikeli olabilecek bir vuruş yaptığınızda onları mutlaka ikaz edin.
  4. Topunuzun birine çarpma ihtimali durumunda yükses sesle �dikkat� diye bağırın.

  � Sahanın korunması

  1. Deneme swinginizi yaparken yere vurmamaya ve çim kapakları (divotlar) kaldırmamaya özen gösterin. Kalkan divotları yerine koyun.
  2. Kum engelleri içinde sizin veya başka oyuncuların bıraktıkları ayak izlerini düzeltin. Eğer tırmık kullandıysanız, onu kulüp tarafından belirlenmiş veya topun çarpma olasılığı en az olan yere yerleştirin.
  3. Golf çantanızı daima green�in dışında bırakın. Green yüzeyine ayakkabınız ile zarar vermemeye dikkat edin. Topunuzu neden olduğu çarpma izlerini mutlaka düzeltin.
  4. Bayrak direğini itina ile kullanın ve usulüne uygun olarak tekrar yerine yerleştirin.

  � Etiket kurallarının ciddi ihlali

  Israrla etiket kurallarını ihlal eden, davranışları ile kasıtlı olarak diğer oyuncuları sürekli rahatsız eden bir oyuncuya, komitenin ciddi kural ihlali nedeniyle diskalifikasyon cezası verebileceğini unutmayın.

  � Course Rating ve Slope System Nedir ?

  Slope System uygulamasına, ilk olarak USGA tarafından 1987 yılında başlanmıştır. Buradaki amaç, bir amatör oyuncunun handikapının, oynanan sahanın zorluk derecesine göre ayarlanabilmesini sağlamaktır.

  Slope System uygulamasına geçilmeden önce, Avrupa ve Amerika�da golf sahaları, handikaplı golfçüler dikkate alınmadan, sadece scratch golfçülerin standartlarına göre değerlendiriliyordu. Slope System�de ise, golf sahalarının zorluk dereceleri, hem scratch, hem de bogey oyuncuların oyun standartları için ölçülerek değerlendirilmektedir.

  EGA (Avrupa Golf Birliği) handikap sistemine geçişin ön şartı olan � USGA Course Rating & Slope System� çalışmaları, ülkemizde de geçtiğimiz aylarda tüm golf sahaları için yapılmış ve oyuncuların handikapları bu baza göre ayarlanmıştır. Bu sayede oyuncular, Türkiye ve diğer ülkelerdeki, bu sisteme göre değerlendirilmesi yapılmış olan tüm sahalarda, sahaların zorluk derecelerine göre farklı handikaplarla oynayabileceklerdir.

  Course Rating & Slope System çalışmalarının esasını öncelikle sahanın uzunluğu, daha sonra her çukurun kendine has özellikleri (Roll, Elevation, Dogleg/Lay-up, Wind) ve oyuncuların her bir vuruşta karşı karşıya kalabilecekleri engellerin tespiti ve oyuna etkisi (Topography, Fairway genişlikleri, Green ölçüleri, Rough yüksekliği, Bunker�ların oranı ve derinlikleri, OB ve Su engelleri, Ağaçların durumu, Green�lerin hızı, eğimi) gibi teknik birçok ölçüm ve değerlendirmenin yanında, bu engellerin oyuncu üzerindeki psikolojik etkisine kadar oldukça detaylı ve karmaşık birtakım değerlendirmeler teşkil etmektedir.

  Her bir başlama yeri (beyaz, sarı, mavi ve kırmızı tee�ler) için bu çalışmaların ayrı ayrı yapılması gerektiği de düşünüldüğünde, yapılan çalışmanın boyutu hakkında bir fikir sahibi olunabilir. Ortalama olarak 18 çukurlu bir sahanın değerlendirme çalışmaları, 4 kişilik bir ekip tarafından yapıldığı taktirde 5-6 gün kadar sürmektedir.

  Aşağıda, konu ile ilgili bazı tanımlar verilmiştir.

  COURSE RATING: Scratch oyuncu için sahanın zorluk derecesidir. Aynı zamanda scratch oyuncu tarafından bu sahanın kaç vuruşta bitirilmesi gerektiğini veren değerdir. Bu değerlendirme her tee çıkışı için ayrı ayrı yapılır.

  BOGEY RATING: Aynı sahanın bogey oyuncu tarafından kaç vuruşta bitirilebileceğini veren değer olup, sadece SLOPE  RATİNG hesaplaması için kullanılan değerdir.

  SLOPE RATING: Course Rating değeri ile Bogey Rating değerlerinin belli bir çarpan katsayısı ile hesaplanarak bulunan ve Bogey oyuncular için sahanın zorluk derecesini veren değerdir. Ortalama zorlukta bir saha için standart değer 113 olarak kabul edilmektedir. Maksimum slope rating değeri 155, minimum değer ise 55 olabilmektedir.

  EGA EXACT HANDICAP: Slope Rating �i 113 olduğu varsayılan bir sahaya göre ayarlanmış standart handikap değeridir.