• Hakkında.
 • İzcilik Hakkında Bilgiler , İpuçları , Metodlar


  İZCİLİK METODLARI

  1) İzcilik Değerleri (İdealleri): İzcilik idealleri izci andı, izci türesi ve parolalarında belirlenmiştir. İzci de bu idealler doğrultusunda daha iyi bir insan olmayı dener. İzcilikte saptanmış olan hedefler yüksektir. İzci olan genç bu hedeflere erişirken neler yaptığını da kontrol eder.
  2) Oba Sistemi: Oba, izcilikteki ilk demokratik ve en küçük örgütlü birimdir. Genç bir grup üyesi olmayı, grup içinde yaşamayı ve vatandaşlığın gerektirdiği sorumluluklara katılma konusunda çok çeşitli deneyimleri oba da kazanır. Oba metodu izcilerin bir biri ile demokratik ilişkiler geliştirmesini ve küçük gruplar içinde kendi kendilerini eğitme olanağını verir.
  3) Açıkhava Etkinlikleri: İzcilik programı açıkhava etkinliklerine yer verecek şekilde hazırlanmıştır. İzci olan genç böylece sorumluluğu paylaşmayı ve diğerleri ile birlikte yaşamayı öğrenir. İzcilik dört duvar dışında yapılan bir çok çalışmayı kaynaştırıcı niteliktedir.
  4) Terfi Ettirmek (Sınıf Çalışması): İzcilik; izcilere terfi ettirme aracılığı ile bir kısım aşılabilecek engeller ve yükselinebilecek basamaklar dizisi sunar. İzci de kendi terfisini planlar ve her zorluğun üstesinden gelebilmek için atacağı her adımı programlar. Burada elde edeceği her başarı için ödül alır. Böylece genç kendine güven kazanır. İzci sorumluluk almayı, bir üst noktaya çıkmanın ve başarmanın hazzını da bu sistemde yaşar.
  5) Liderlik Gelişimi (Fırsatı): İzcilik programı gençlere liderliği öğrenme ve deneme için fırsatlar verir. Her izci hem kendi başına, hem de obasıyla birlikte liderlik yapabileceğini izcilik içinde öğrenir. Gençyaşıtı olanları temsil etmeyi, haklarını savunmayı, onların liderlik rollerini kabullenmeyi öğrenir. Böylece geleceğin iyi vatandaşı olmanın temel taşlarını atmış olur.
  6) Kişisel Gelişme: Tüm bireyler gibi genç büyürken izcilik içindeki çalışmalar aracılığı ile kendi hedeflerini planlamayı ve programlamayı öğrenir. İzcilik çalışmaları içinde genç iyilik yapma fikri ile kendi kişisel gelişimine katkıda bulunur. Genç kendine ve çevresine iyilik yaparak büyür. Bu tek başına başarılı bir gelişmenin temeli olamaz. Bunun yanında liderlerle birlikte izciliğin amaçları doğrultusunda neler yaptığını da gözden geçirmelidir.

  İZCİ İZCİLİĞİN TEMEL İLKELERİ TÜRESİ

  İzcilik; izcilik çalışması içindeki tüm etkinlikleri belirleyen bazı ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler Dünya İzcilik Federasyonu tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
  1) Tanrıya ve vatana karşı görevler. Bu sözler belli bir dinin gerektirdiği bir deyiş değil, evrensel bir gücün kaynağı olan yaşamın ruhsal değerlerinin ortaya çıkarttığı bir zorunluluktur.

  2) Başkalarına karşı görevler. İzcilik tek başına var olmak demek değildir. İzcilik, doğası gereği katılmayı, birleşmeyi gerektiren toplumsal bir etkinliktir.

  3) Kendine karşı görevler. İzcilik; sorumluluk alan , ölçülü, kendini anlamış bireyde insanlık duygusunu harekete geçirir.

  4) İzcilik hem and hem de türeyi içerir. Her izci bunu incelemeli ve kişisel olarak bağlılık duymalıdır.

  5) İzcilik din, dil, ırk,soy farkı gözetmeksizin toplumun tüm üyelerine rehberlik eden, ilkeleri, amacı ve metodu olan bir etkinliktir.

  6) İzcilik gönüllülük ister, hiç kimse izciliğe katılması için zorlanamaz.

  7) İzcilik politikadan uzak öğretici bir olgudur; hiç bir siyasi partiyi veya kuruluşu temsil etmez, edemez. İzcilik ancak toplumuna ve ulusuna yapıcı bir yardım biçimi olabilir.

  8) İzcilik demokratik bir yapıya sahiptir.

  9) İzcilik, emir vermekten çok dinlemek, rehberlik etmek, henüz olgunlaşmamış gencin gerçek dünyasına saygı duymaktır.

  10) İzcilik, kişinin inandığı ve topluma karşı sorumluluk duygularını geliştirilmesinin öğrenildiği bir yaşam biçimidir.

  11) İzcilik bağımsız olmayı öğretir.

  12) İzcilik informal bir eğitimdir.

  13) İzcilik oba(ekip) sistemini kullanır, obalar engelleri yenmede kişinin içindeki kıvılcımı yok edebilecek zararlı etkenleri ortadan kaldırmada bir güvencedir. Oba aynı zamanda sayısal bir güvence demektir. Karışıklığı önler, demokrasiyi güçlendirir.

  14) İzcilik gencin içinde bulunduğu topluma yararlı, aktif ve sorumluluk taşıyan gençler olarak yetiştirmeyi vurgular ve bunda da önemli bir rol oynar.

  15) İzcilik gencin kendini tanımasına yardımcı olur.

  16) İzcilik aktiftir; toplumda ulusunda veya uluslararası topluluklarda etkili rol oynamayı öğretir.

  17) İzcilik doğa ile bütünleşmeyi sağlar.

  18) İzci lideri açık fikirlidir, hayal gücünün kullanımını teşvik eder.

  19) İcilik değişkendir, asla uzun süreli olarak hareketsiz kalmaz. İzciler hareket ederler. Aktiftirler, izciler izleyici değildir.

  20) İzcilik dünyanın heryerinde içinde bulunduğu toplumun koşullarına göre değişen ve toplumun gereksinimlerine göre hizmet veren bir olgudur.

  İZCİ TÜRESİ1) İzci sözünün eridir, şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar.
  2) İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
  3) İzci, başkalarına her zaman yardımcı ve yararlı olur.
  4) İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
  5) İzci, herkese karşı naziktir.
  6) İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
  7) İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
  8) İzci, tutumludur.
  9) İzci cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
  10) İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

  İZCİ SELAMI ve ANLAMI

  Sağ el başparmağının serçe parmak üzerine konması ve diğer üç parmağın bitişik ve dik tutularak omuz hizasına getirilmesiyle verilir.Üç türlü izci selamı vardır.
  1) Küçük selam : Dirseğin ve omuzun 45° lik açı yapmasıyla verilen selama “küçük selam” denir.
  2) Büyük selam: Dirseğin ve omuzun 90° lik açı yapmasıyla verilen selama “büyük selam” denir. Bayrak ve yemin törenlerinde bu selam kullanılır.
  3) Kep selamı: Başta kep varken verilen selama denir. İşaret parmağının bere veya kepe değdirilmesiyle verilir.


  İşaret parmağı:Tanrıya ve vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime.
  Orta parmak: İzcilik türesine uyacağıma.
  Yüzük parmağı: Başkalarına herzaman yardımda bulunacağıma.
  Serçe parmak: Küçüklerin büyüklere olan saygı ve sevgisi.
  Baş parmak: Büyüklerin küçükleri sevip koruması.
  Serçe ve baş parmağın oluşturduğu halka: Tüm dünya izcilerinin kopmaz bir bağ olduğunu anlatmaktadır.

  İZCİ ANDI
  *Tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime,
  *İzcilik türesine uyacağıma,
  *Başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma,
  *Kendimi bedence sağlam, Fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma
  *Şerefim üzerine ant içerim.

  İZCİLİĞİN AMACI

  Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türkiye İzcileri Yönetmeliği, İzci Andı ve Türesi ışığında, İzcilik çalışmalarına katılan gençlerin;
  İzcilik teşkilatına katılan çocuk veya gencin; Karakterli iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı ruha sahip
  Kanun, nizam ve emirlere uyan saygılı ve disiplinli
  Başkalarını düşünen
  Halka hizmet etmekten zevk duyan
  Yurduna, milletine bağlı bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu
  Kendisi için lüzumlu el maharetine sahip
  Kendine güvenen sorumlu işler almaya hazır ve istekli
  Sıhhatli olan ve olumlu düşünen
  Tabiat ve kültür eserlerini seven ve koruyan
  Bir birey olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

  İZCİLİĞİN TARİHÇESİ
  İzcilik, İngiltere’de doğmuş ve dünyaya bu ülkeden süratle yayılmıştır. İzciliğin bulucusu ve kurucusu Baden Powell isminde bir İngiliz’dir. Baden Powell, 1857 de Londra’da doğdu. Babası Oxford Üniversitesi profesörlerindendir. Annesi askeri aileye mensup Wiliams Smidh’in kızıdır. Büyük babası, buharla işleyen lokomotifin mucidi Stephenson’dır. Baden Powell küçük yaşta babasını kaybetti. 1869’da bir askeri okula başladı. Öğrenimini Charterhouse’da tamamladı. 1876’da subay çıktı. Daha okul sıralarında iken boş zamanlarını ormanda oyun oynamak, gezi ve koşular yapmak suretiyle geçirirdi. Avlanmasını ve av etlerini bizzat pişirip yemesinden hoşlanırdı. O, daha okul sıralarında iken İzciliğin esaslarını bilmeden uygulamaya başlamıştı. Baden Powell, Erkek Çocuklar için yazdığı İzcilik kitabında küçüklük anılarını şöyle anlatır: “İngiltere sahillerinde dört kardeşimle birlikte deniz izcisi olarak dolaştığım günler çocukluk çağımın en tatlı anılarıdır. Gerçi biz hakiki bir deniz izcisi değildik, çünkü o zamanlar deniz İzciliği denilen bir şey yoktu, ama bizim bir yelkenlimiz vardı, her mevsim bu yelkenlide yaşar ve onunla denizlerde dolaşırdık ve çok eğlenirdik. Bu hayatın zevkini çıkardığımız gibi zahmetine de katlanırdık. Sonra öğrenci iken boş vakitlerimde, ormanlarda tavşanları yakalamak ve onları pişirmek, kuşları gözetlemek ve hayvanların izlerini takip etmek suretiyle bir hayli İzcilik yapardım. Daha sonraları asker olunca Hindistan, Afrika ormanlarında yaptığım avcılık ve Kanada’nın orman köylerinde geçirdiğim hayat benim için çok zevkli olmuştur. Daha sonra Güney Afrika savaşlarında tam bir izci gibi yaşamak fırsatı buldum. Baden Powell okulu bitirdikten sonra Süvari Teğmeni olarak Hindistan’ın Bombay şehrindeki 13. süvari alayına tayin edildi. 1884’te alayı ile birlikte İngiltere’ye nakledildi. Ancak Güney Afrika’da Portkata’ya gelince bu hayalinin coğrafi durumunun incelenmesi ve haritasının alınması amacı ile görevlendirildi. Baden Powell, Güney Afrika’da bulunduğu sürece, yerlilerin hayatını, yaşayışlarını inceledi. Özellikle yerlilerin açık havada tabiattan nasıl yararlandıklarını, tabiat olaylarına karşı ne yoldahareket etmelerini ve ne gibi önlem alarak başarı sağladıklarını inceledi. Bu inceleme sonunda Baden Powell’e İzcilik ilham oldu. 1888’de Binbaşılığa terfi etti. Malta adasına gönderildi. 1891’de Akdeniz ülkelerinde haber alma hizmetlerinde çalıştı. 1899’da Afrika’da, Boerlerle çıkan savaşta, stratejik bir şehir olan Mafeking’in savunmasını üzerine aldı. Bu şehri emrindeki 1200 askerle aralıksız 7 ay savundu. Bu başarısından dolayı Tuğgeneralliğe yükseldi. Kuşatma sırasında yerlilere nazaran çok zayiat verdi. Sebebini yerlilerin tabiata hakimiyetinde buldu. Bu tecrübeler onda bedenen ruhen ve ahlaken üstün kabiliyette bir gençliğin ancak açık hava faaliyetleriyle ve tabiat içinde eğitimleriyle mümkün olabileceği fikrini verdi.