• Hakkında.
 • 15 icat tarihi


  15 icat tarihi

  Milattan Önce

  1–* 4241~ Mısır ilk hassas takvim yapıldı.
  2–* 3200~ Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da Orta Avrupa’da kullanıldığı varsayılır.
  3–* 3200~ Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır.
  4–* 3000~ Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu.
  5–* 3000~ Babil’de ilk ilk toplama makinası kullanıldı.
  6–* 1300~ Suriye Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
  7–* 700~ Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı.

  Milattan Sonra

  8–* 999~ Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icad edildi.

  9–* 1280~ İtalyan ARMATİ gözlüğü icad etti

  10–* 1614~ İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icad etti.

  11–* 1642~ Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinasını icad etti.

  12–* 1763~ Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icad etti.

  13–* 1804~ İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icad etti.

  14—* 1852~ ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icad etti.

  15–* 1867~ ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icad etti.