• Hakkında.
 • Amerika’yı kim keşfetti ? ne zaman keşfetti ?


  1492~ İspanyol Kristof KOLOMB Amerika’ya ayak bastı.

  Amerika’ya doğru Atlas Okyanusu‘nun batısına açılma teşebbüsü, daha onuncu yüzyılda başlamıştır. Bu yüzyılın sonlarına doğru. Gröenland’ın batı kıyılarına ulaşılmıştır.

  Bundan sonra Amerika, ilk olarak Cenovalı bir gezgin olan Kristof Kolomb (Christopher Columbus) tarafından keşfedilmiştir, Kristof Kolomb, daha yirmi sekiz yaşlarında iken, dünyayı dolaşarak Asya‘ya gitmeyi tasarlamış, bu plânına tatbik alanına koymak için yıllarca imkân aramıştır. İspanya‘ya giderek düşüncesini Kraliçe İsabella’ya açmış, uzun tartışmalardan sonra isteği kabul edilmiştir. Bunun üzerine sefer hazırlıklarına başlanmış, emrine tahsis edilen üç gemi ve 88 gemici ile 3 Ağustos 1492 de İspanya‘nın Palos limanından hareket etmiştir. Hareketten üç gün sonra büyük bir fırtınaya tutulmuşlar ve gemilerinden Pinta’nm direği kırılmıştır. Yollarına zorlukla devam etmişler, 12 Ağustos’ta Kanarya adalarına varmışlardır. Burada sakatlanan gemi tamir edilmiş ve 6 Eylül’de, Arapların “Karanlığın yeşil denizi” dedikleri Atlas Okyanusunun bilinmeyen sularına doğru açılmışlardır.

  Yolculuk, gün geçtikçe zorlaşmaya başlamış, Kristof Kolomb, bir taraftan gemilerin bozulan yerlerini tamir ettirirken, bir taraftan da maneviyatları bozulan tayfalarla uğraşmak zorunda

  kalmıştır. Bu arada tayfaların çoğu geri dönmek için Kristof Kolomb’u zorlamağa başlamışlardır. Dönmeyi reddeden Kristof Kolomb, içindeki inanca rağmen Asya‘nın doğusuna, yani Hindistan‘a ulaşamayacağı korkusu içinde tereddüde düşmeğe başlamıştır.

  İşte bu sıralarda ,11 Ekim’de denizde tahta parçalarının görünmeğe başlaması yeni ümitlerin doğmasına sebep olmuş, ertesi gün de karanın göründüğünü müjdeleyen top sesleri arasında, amaca ulaşmıştır. Keşfolunan bu kara parçasının genel olarak San Salvador adası olduğu kabul edilmektedir.

  Kristof Kolomb, karaya “Katolik hanedanı batı denizleri amirali” olarak ve büyük üniformasını giyerek çıkmış, İspanya Krallığı ve Kraliçesi adına adayı zapt ederek Tanrıya dua etmiştir. Kristof Kolomb, bu adadan sonra Bahama adaları grubunun öbür adalarını da teker teker keşfederek buralarını isimlendirmiş, bundan sonra Küba ve Kolomb adalarını da keşfetmiştir.

  Kristof Kolomb, bu gezisinden sonra 1498 de iki defa daha sefere çıkmıştır. Bu seferlerinde de yeni yeni yerler bulmuştur. Fakat tarihte dönüm noktası olan bu gezileriyle, Kristof Kolomb yeni bir kıt’a keşfettiğini hiçbir zaman iddia etmemiş, Asya sularında kendi efendilerine yeni gelir kaynakları bulmak şerefiyle, büyük bir denizcilik başarısı kazandığını sanmıştır.

  Kristof Kolomb’dan sonra Portekizli Cabrel Magellan, Cortez, Amerigo Vespucci tarafından Amerika‘nın başka yerleri keşfetmiştir.

  Amerika’ya, asıl bulanın adı yerine, buranın yeni bir kıt’a olduğunu bildiren Amerigo Vespucci’nin adı verilmiştir. Buna da sebep, Alman bilginlerinden Martin Waldseemüller’in, bu iddialara önem vermesi ve yaptığı haritaya, Amerigo Vespucci’nin ülkesi anlamına gelen “Americi Terra” adını yazmasıdır. Amerika adı, bundan sonra kökleşmiştir.