• Hakkında.
 • Demirlerin biçimlendirilmesinde kullanılar aletin adı nedir?


  Metallerin Üretilmesi ve İşlenmesi

  Çelik, Demir ve Diğer Metallerin Üretilmesi ve İşlenmesi
  3.1. Cevherleri kavuran (oksit haline getirmek için hava altında ısıtılma), eriten ve sinterleyen (ince taneli maddelerin ısıtma yoluyla bir araya bağlanması) tesisler.
  3.2. Saatlik kapasitesi 20 ton veya üzerindeki ham demir veya demir dışı ham metalleri üreten tesisler.
  3.3.Çelik üretim tesisleri ile, döküm demiri veya ham çelik ergitme tesisleri. (Ergitme kapasiteleri 2,5 ton/saat e kadar olan döküm demiri ve çelik ergitme tesisleri hariçtir).
  3.4. Şarjı 2000 kg veya üzerinde olan çinko ve çinko alaşımları için ergitme tesisleri veya diğer demir dışı metal ergitme tesisleri ile 500 kg veya üzerinde şarjı olan rafine tesisleri.
  Aşağıdakiler hariçtir:
  •Vakumlu ergitme tesisleri.
  •Kalay veya bizmut veya rafine çinko, alüminyum veya bakırdan oluşan düşük ergime sıcaklıklı döküm alaşımları için ergitme tesisleri.
  •Basınçlı döküm veya kokilli döküm makinelerinin bir parçası olan ergitme tesisleri.
  •Asil metaller veya sadece asil metallerden veya asil metaller ve bakırdan oluşan alaşımlar için ergitme tesisleri.
  •Karışımlı lehim banyoları.
  3.5. Özellikle ignotların, kütüklerin, çubukların, sacların ve benzeri olmak üzere, alevle kabuk soymanın gerçekleştirildiği, çelik yüzeyleri işleme tesisleri.3.6. Metal haddeleme tesisleri.
  3.6.1. Sıcak Haddeleme Tesisleri
  a) Kapasitesi 150 ton/gün veya daha büyük olan demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
  b) Kapasitesi 30 ton/gün veya daha büyük demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.
  c) Haddeleme işlemi yapılmayan ve anma ısıl gücü  10 MW olan tavlama fırınları.
  3.6.2. Soğuk Haddeleme Tesisleri
  a) Kapasitesi 150 ton/gün veya daha büyük olan demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
  b) Kapasitesi 50 ton/gün veya daha büyük olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.
  3.7. Demir, temper veya çelik dökümhaneler. Aylık üretim kapasitesi 80 ton veya üzerinde olan tesisler.
  3.8. Üretim kapasitesi 20 ton/gün veya üzerinde olan demir dışı metallerin döküldüğü dökümhaneler.
  Aşağıdakiler hariçtir:
  Sanatla ilgili parçaların döküldüğü dökümhaneler.
  Metallerin hareketli potalarda ergitildiği dökümhaneler.
  Madde 3,4’de belirtilen düşük ergime sıcaklıklı döküm alaşımlarından çekme takımlarının üretildiği dökümhaneler.
  3.9. Kaplama kapasitesi 1 ton/saat ve üzerinde olan ergitme banyolu veya alev püskürtme ile metal yüzeylerinin kurşun, kalay veya çinko gibi koruyucu tabakaları ile kaplandığı tesisler. (Sendzimir metodu ile çalışan sürekli çinko kaplama tesisleri hariçtir).
  3.13. Her seferinde 10 kg veya üzerinde patlayıcı madde kullanılarak detonasyon biçimlendirme veya metal kaplama işlemlerinin yapıldığı tesisler.
  3.14. Anma gücü 500 kW veya üzerinde değirmenlerle hurda parçalayan tesisler.
  3.16. Sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz boru veya kaynaklı boru üreten tesisler.
  3.20.Günde 1500 veya üzerinde kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.
  3.22.3.21’de sözü edilen metot dışında alüminyum, demir veya magnezyum tozu veya pastası veya kurşun veya nikel ihtiva eden toz veya pasta üreten tesisler.

  kaynak

  Demirin Dekoratif Deseni – Ocakta dövülerek işlenen demir asırlardan beri geleneksel işçiliğimiz


  Demirin Dekoratif Deseni – Ocakta dövülerek işlenen demir asırlardan beri geleneksel işçiliğimiz bilgisi Deco Time yayının 19. sayısının 31. sayfasında geçmektedir. Demirin Dekoratif Deseni – Ocakta dövülerek işlenen demir asırlardan beri geleneksel işçiliğimiz bilgisini Deco Time E-Dergi üzerinden okumak için lütfen yukarıdaki sayfa resmine tıklayınız. Böylelikle Deco Time adlı yayının ilgili sayfasına direkt olarak ulaşabilirsiniz. Dijimecmua.com, Deco Time adlı yayını E-Dergi olarak yayınlamaktadır

  Samsun’un ‘demir kadın’ları

  Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Umutlu köyünde yaşayan bazı kadınlar, ‘demir döverek’ geçimini sağlıyor.