• Hakkında.
 • İcatlar ve Buluşlar Kronolojik sıra


  İcatlar ve Buluşlar Tarihi

  Milattan Önce

  * 4241~ Mısır ilk hassas takvim yapıldı.
  * 3200~ Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da ve Orta Avrupa’da kullanıldığı varsayılır.
  * 3200~ Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır.
  * 3000~ Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu.
  * 3000~ Babil’de ilk ilk toplama makinası kullanıldı.
  * 1300~ Suriye Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
  * 700~ Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı.
  * 540~ Miletli (Batı Anadoluda liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi.
  * 450~ Herodotot dünya haritası çizdi.
  * 200~ Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti.
  * 10~ Romalı Mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı.

  Milattan Sonra

  * 999~ Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icad edildi.
  * 1000~ Türk gök bilimci BİRUNİ 13.000 sayfalık araştırmalarını yayımladı.
  * 1010~ Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı.
  * 1020~ Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı.
  * 1045~ Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti.
  * 1280~ İtalyan ARMATİ gözlüğü icad etti (kontak lens uzerindeki ilk çalışmalar ise Leanardo da Vinci tarafından yapılmıştır).
  * 1453~ Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı.
  * 1521~ Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı.
  * 1528~ Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı.
  * 1592~ İtalyan GALİLEO 30 kez büyuten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey ilk teleskopu bulmuştu).
  * 1614~ İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icad etti.
  * 1618~ Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti.
  * 1642~ Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinasını icad etti.
  * 1643~ İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu.
  * 1666~ Paris’te Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu.
  * 1687~ İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
  * 1492~ İspanyol Kristof KOLOMB Amerika’ya ayak bastı.
  * 1507~ İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerika’nın yeni kıta olduğunu kanıtlar.
  * 1630~ Türk Hazarfen Ahmet Çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu.
  * 1680~ Türk Lagari Hasan Çelebi aya gitme denemesini yaptı.
  * 1698~ İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makinayı yaptı.
  * 1704~ İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı.
  * 1742~ İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi.
  * 1763~ Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icad etti.
  * 1777~ İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makinayı yaptı.
  * 1778~ Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı.
  * 1783~ Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculık yaptılar.
  * 1783~ Fransız Louis LENORAD ilk parajütü tasarladı.
  * 1789~ Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı.
  * 1796~ Edvard JENNER çiçek aşısını buldu.
  * 1799~ İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı.
  * 1800~ Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
  * 1804~ İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icad etti.
  * 1816~ İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı.
  * 1816~ Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskopu icad etti.
  * 1820~ Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti.
  * 1826~ Fransız Joseph NIEPCE ilk fotograf çekimini başardı.
  * 1830~ Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinasını yaptı (Ancak bu tip makinaları üretip satan ilk kişi Amerikalı Isac SINGER’dir).
  * 1831~ İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti.
  * 1836~ ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı.
  * 1837~ İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icad ettiler.
  * 1843~ ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı.
  * 1846~ ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı.
  * 1849~ ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı.
  * 1852~ ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icad etti.
  * 1853~ Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı.
  * 1853~ İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icad etti.
  * 1855~ İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matamatiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı.
  * 1859~ İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı.
  * 1860~ Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı.
  * 1867~ ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icad etti.
  * 1863~ İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı.
  * 1869~ Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı
  * 1865~ İsveç Alfred NOBEL dinamiti icad etti.
  * 1876~ ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. (Edison bu laboratıvarda 1093 adet patentli icadda bulunmuştur.)
  * 1876~ Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı.
  * 1876~ ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icad etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmışır).
  * 1877~ ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icad etti.
  * 1878~ İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icad etti.
  * 1879~ Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icad etti.
  * 1880~ ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu.
  * 1882~ Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı.
  * 1884~ Hiram MAXIM tam otomatik makinalı tüfeği yaptı.
  * 1885~ Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti.
  * 1885~ Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti.
  * 1885~ Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu.
  * 1887~ ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icad etti ve patentini aldı.
  * 1888~ ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotograf makinasını yaptı.
  * 1894~ ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı.
  * 1894~ Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinama makinasını icad ettiler.
  * 1895~ Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti.
  * 1896~ İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı.
  * 1896~ Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti.
  * 1898~ Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icad etti.
  * 1900~ Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi.
  * 1901~ ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan traş bıçağının patentini aldı.
  * 1901~ İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icad etti.
  * 1901~ İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı.
  * 1902~ Polonya Marie CURİEve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfetiler.
  * 1903~ ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar.
  * 1903~ Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı.
  * 1903~ Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti.
  * 1904~ İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icad etti.
  * 1905~ ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve 1919 da tamamladı.
  * 1906~ ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinasını icad etti.
  * 1907~ Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti.
  * 1907~ Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu.
  * 1908~ Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi.
  * 1908~ ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu.
  * 1911~ Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti.
  * 1913~ ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde “zorunlu emek” anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır).
  * 1913~ İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu.
  * 1914~ ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı.
  * 1914~ I Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti.
  * 1915~ Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi.
  * 1918~ Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini icad ettiler (SONAR : SOund Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir).
  * 1921~ Almanya İlk otoyol hizmete girdi.
  * 1922~ Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Fax tasarladı ve Amerika’ya gönderdi.
  * 1922~ Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı.
  * 1923~ İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı.
  * 1926~ İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü televizyonda elde etti.
  * 1926~ ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
  * 1928~ ABD li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupa’da seloteyp diye bilinir).
  * 1928~ İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu.
  * 1929~ ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı.
  * 1930~ ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı.
  * 1930~ Wallace CAROTHERS naylonu üretti.
  * 1930~ ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti.
  * 1933~ Almanya ilk Telex kullanıldı.
  * 1934~ İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı.
  * 1935~ İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu.
  * 1935~ Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı.
  * 1936~ İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı.
  * 1937~ İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı.
  * 1938~ Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi icad etti.
  * 1938~ ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinasını icad etti.
  * 1939~ İngiltere İlk Çamaşır makinası üretildi.
  * 1939~ ABD de HP şirketi Analog verileri digitale çeviren Pulse-code modulation systemini geliştirdi.
  * 1939~ II Dünya savaşı başladı (1945’de sona erdi ).
  * 1942~ ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı.
  * 1942~ İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı.
  * 1943~ Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı.
  * 1945~ ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl JaponyanınNagazaki ve Hirosima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II dünya savaşı sona erdi.
  * 1945~ ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı.
  * 1946~ ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar.
  * 1947~ ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı.
  * 1947~ ABD li Edvin LAND poloroid fotoğraf makinasını icad etti
  * 1947~ ABD Transistörün teorisi geliştirildi.
  * 1948~ ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistörü icad ettiler.
  * 1951~ ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı.
  * 1951~ ABD john ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC’ı yaptılar.
  * 1953~ ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı.
  * 1953~ İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler.
  * 1957~ SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı.
  * 1958~ ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular.
  * 1958~ ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icad edildi.
  * 1958~ ABD Alman asıllı von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasınısağladı.
  * 1960~ ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi.
  * 1961~ SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu.
  * 1962~ ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı.
  * 1964~ ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti.
  * 1966~ ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı.
  * 1967~ G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp nakini gerçekleştirdi.
  * 1969~ ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı.
  * 1969~ ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular.
  * 1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üretti.
  * 1971 SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.
  * 1972~ İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti.
  * 1973~ SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu.
  * 1974~ ABD Değişik bilgisayarların kominikasyonu için TCP/IP protokolu geliştirildi.
  * 1974~ ABD Bar Code uygulaması başlatıldı.
  * 1975~ ABD MicroSoft adlı yazılım şirketi kuruldu.
  * 1976~ ABD İntel tarafından 4.77 MHz hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi.
  * 1981~ ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı.
  * 1982~ Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompact diski (CD) üretti (Sony ile ayni zamanda).
  * 1982~ ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
  * 1983~ ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı.
  * 1984~ ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı.
  * 1984~ ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti.
  * 1985~ ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi.
  * 1985~ Avrupada Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.
  * 1986~ SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi.
  * 1986~ ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi.
  * 1990~ ABD World Wide Web anons edildi.
  * 1991~ ABD Avrupanın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu.
  * 1992~ ABD Sanal gerçeklik tasarlandı.
  * 1992~ Ozon tabakasındaki delik Güney amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı.
  * 1997~ ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı
  * 1997~ ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı.
  * 1997~ ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparovuyendi.
  * 2000~ ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar.