• Hakkında.
 • milattan önce neler icat edildi


  milattan önce neler icat edildi

  İcatlar Tarihi

  Milattan Önce

  * 4241~ Mısır ilk hassas takvim yapıldı.
  * 3200~ Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da Orta Avrupa’da kullanıldığı varsayılır.
  * 3200~ Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır.
  * 3000~ Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu.
  * 3000~ Babil’de ilk ilk toplama makinası kullanıldı.
  * 1300~ Suriye Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
  * 700~ Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı.
  * 540~ Miletli (Batı Anadoluda liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu kendi teoremini geliştirdi.
  * 450~ Herodotot dünya haritası çizdi.
  * 200~ Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti.
  * 10~ Romalı Mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı.