• Hakkında.
 • Transistör teorisi kim icat etti hakkında bilgi


  Transistör

  Vikipedi, özgür ansiklopedi

  Geçirgeç veya transistör, yarı iletken malzemeden yapılmış elektronik devre elemanıdır. Transistörler elektronik cihazların temel yapı taşlarındandır. Günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlarda birkaç taneden birkaç milyara varan sayıda transistör bulunabilir. İntel‘in 2009 yılında piyasaya sürmeyi planladığı 32 nm boyutunda son teknoloji ürünü bellek yongalarında 1,9 milyar adet transistör bulunacaktır. [1]

  Konu başlıkları

  [gizle]

  Tarihçe [değiştir]

  Elektron lambaları ilk defa 1906‘da Londra Üniversite Kolejinde Dr. Lee de Forest tarafından uygulama sahasına konulmuştur. 1925‘te Lilien Field ve 1938‘de Hilsch ve Pohl tarafından, lambaların yerine geçecek bir katı amplifikatör elemanı bulma konusunda başarısızlıkla sonuçlanan bazı denemeler yapılmıştır. Çalışmaların amacı, lambalarda olduğu gibi katılarda da elektrostatik alan etkisi ile elektron akışını sağlamaktı. Daha sonraları bu çalışmalar bugünkü transistörlerin temelini teşkil etmiştir.

  19311940 yılları katı maddeler elektroniği hakkında daha ziyade teorik çalışmalar devri olmuştur. Bu sahada isimleri en çok duyulanlar, L. Brillouin, A. H. Wilson, J. C. Slater, F. Seitz ve W. Schottky‘dir.

  Yıl 1948, Walter H. Brattain ve John Bardeen kristal redresör yapmak için Bell laboratuarlarında çalışıyorlar. Esas olarak yapılan; çeşitli kristallere temas eden bir ‘catwhisker’ in tek yönde iletken, diğer yönde büyük bir direnç göstermesi ile ilgili bir çalışmadır. Deneyler sırasında Germanyum kristalinin ters akıma daha çok direnç gösterdiği ve daha iyi bir doğrultma işlemi yaptığı gözlemlendi ve böylece germanyum redresörler ortaya çıktı.

  Brattain ve Bardeen germanyum redresör ile yaptıkları deneylerde, germanyum kristali üzerindeki serbest elektron yoğunluğunun, redresörün her iki yöndeki karakteristiğine olan tesirini incelediler ve bu sırada, catwhisker‘e yakın bir başka kontak daha yaparak deneylerini sürdürdüler. Bu sırada ikinci whisker de akım şiddetlenmesinin farkına vardılar ve elektronik tarihinin bir dönüm noktasına tekabül eden transistör böylece keşfedilmiş oldu.

  Adını ‘TransferResistor‘ yani taşıyıcı direnç kelimesinden alan transistör’ün geliştirilmesine daha sonra William Shockley de katıldı ve bu üçlü 1956 yılı nobel fizik ödülüne layık görüldüler.

  İlk yapılan transistörler ‘Nokta Kontaklı‘ transistörlerdi. Nokta kontaklı transistörler, iki whisker’li bir kristal diyottan ibarettir. Kristale ‘Base‘, whiskerlerden birine ‘Emitter‘ diğerine de ‘Collector‘ adı verilir. Bu transistörlerde N tipi Germanyum kristali base olarak kullanılmıştır.

  Whiskerler fosforlu bronzdan yapılır, daha doğrusu yapılırdı, bu transistörler artık müzelerde veya eski amatörlerin nostaljik malzeme kutularında bulunurlar.

  Her iki whisker birbirine çok yakındır ve uçları kıvrık bir yay gibidir, bu kıvrık yay gibi olması nedeni ile kristale birkaç gramlık bir basınç uygular ve bu sayede sabit dururlar. Yani, yalnız temas vardır.

  Bu transistörlerin Ge kristalleri 0.5 mm kalınlığında ve 1 – 1.5 mm eninde parçalardır. Whisker arası mesafe ise milimetrenin yüzde 3’ü yüzde 5’i kadardır.

  Bu ilk transistörler PNP tipinde idi, yani kristal N tipi Whiskerler P tipi idi.

  Daha sonraları ‘Yüzey Temaslı‘ transistörler yapıldı. Bu transistörler PNP veya NPN olacak şekilde üç kristal parçası birbirine yapıştırılarak imal edildiler. Yüzey temaslı transistörlerin yapılması ile silisyum transistörler piyasaya çıktı, daha sonraları transistörler kocaman bir aile oluşturdular ve sayıları oldukça arttı.

  Yapı [değiştir]

  Transistör iki eklemli üç bölgeli bir devre elemanı olup iki ana çeşittir.

  NPN iki kutuplu transistör gösterimi

  PNP iki kutuplu transistör gösterimi

  İki kutuplu (bipolar) jonksiyon transistör [değiştir]

  1. Transistörün kolay anlaşılması bakımından tanımı; Transistörün bir sandviçe benzetilmesidir, yarı iletken sandviçi.
  2. İkinci bir tanımıda şöyle yapılmaktadır; Transistör, iki elektrodu arasındaki direnci, üçüncü elektroda uygulanan gerilim ile değişen bir devre elemanıdır.
  3. Transistörün en çok kullanılan tanımı ise şöyledir; Transistör yan yana birleştirilmiş iki PN diyodundan oluşan bir devre elemanıdır. Birleşme sırasına göre NPN veya PNP tipi transistör oluşur.

  emitter; base, collector arasında akım sağlar ve devrede yükselteç görevi üstlenir. 132

  Transistör çeşitleri [değiştir]

  Transistörün kullanım alanları [değiştir]

  Transistör yapısal bakımdan, yükselteç olarak çalışma özelliğine sahip bir devre elemanıdır. Daha yaygın kullanım amacı ise devrede anahtarlama yapmaktır. Elektroniğin her alanında kullanılmaktadır. Dolayısı ile teknolojinin en değerli parçalarından biridir.

  Vakum lambaları ile karşılaştırma [değiştir]

  Üstünlükler [değiştir]

  • Transistörler çok küçüktür ve çok az enerji isterler.
  • Transistörler çok daha uzun çalışma ömrüne sahiptirler.
  • Transistörler her an çalışmaya hazır durumdadırlar. (lambaların flaman gerilimi sorunu)
  • Çalışma voltajları çok daha azdır. Pille bile çalışırlar.
  • Lambalar gibi cam değildir kırılmaz.

  Zayıflıklar [değiştir]

  • Vakum lambalara göre gürültülü çalışırlar.(bu nedenle kaliteli ses güçlendiricilerde hala kullanılırlar)

  Çeşitli transistörler [değiştir]

  Transistörler esas olarak bipolar transistörler ve unipolar transistörler olarak iki kısma ayrılırlar. Bipolar transistörler de PNP ve NPN olarak iki tiptir.

  PNP tipinde base negatif emitter ve collektor pozitif kristal yapısındadır. Bu transistörler emitter montajında; emitter + collector – olarak polarize edilirler. Base emittere göre daha negatif olduğunda transistör iletimdedir.

  NPN tipinde ise base pozitif, emitter ve collector negatif kristal yapısındadır. Emitter topraklı olarak kullanıldığında, emitter negatif, collector pozitif olarak polarize edilirler. İletimde olması için base, emittere göre daha pozitif olmalıdır. Buradaki gerilim farkı 0.7 (si) – 0.3 (ge) volt veya daha fazla olmalıdır.

  Piyasada pek çok tip bipolar transistör mevcuttur. Bunların kullanılmaları sırasında mutlaka bacak bağlantılarını içeren bir katalog kullanılmalıdır; çünkü aynı kılıf yapısı içeren iki transistörün bacak bağlantıları ayrı olabilir. odev

  Bipolar transistörler genelde 2 ile başlayan 2N… 2SA…. 2SB….. 2SC… veya AC… BD… BUX…. BUW… MJ…. ile başlayan isimler alırlar.

  Son zamanlarda transistörlerin çeşidi ve sayısı arttığı için bir katalog kullanmak zorunlu hale geliştir.

  2N3055 2SA1122 2SB791 2SC1395 AC128 BD135 BUX80 BUW44 MJ3001 gibi….

  A ile başlayan transistörler Germanyum, B ile başlayan transistörler Silisyumdur. Keza, diyotlar için de bu geçerlidir, ikinci harfin anlamları şöyledir:

  A : Diyot
  C : Alçak frekans transistörü
  D : Güç transistörü dür.
  F : Yüksek frekans transistörü
  Y : Güç Diyodu
  Z : Zener Diyot

  AC128, BC108, AF139, BF439, AD165, BD135, AA139, BY101 gibi.

  Aynı kılıf içinde çift transistör varsa buna Darlington transistör adı verilir MJ3042 gibi.

  Bazı darlington transistörler kılıf içinde bir de diyot ihtiva ederler.

  Bir P tipi transistör push-pull olarak kullanıldığında, karakteristikleri benzer olan bir N tipi transistörle beraber kullanılır, buna ‘Complementary’ tamamlayıcı transistör adı verilir. MJ 2955 ile 2N3055 gibi.

  Piyasada bulunan transistörler plastik veya metal kılıf içindedirler.

  En çok kullanılan kılıf şekilleri To-3 To-5 To- 12 To- 72 To- 92 To- 220’dir.

  Transistörlerde akım kazançları [değiştir]

  Transistörün yükseltme işlemi doğrudan doğruya çıkış akımı değişmelerinin giriş akımı değişmelerine oranı olan; akım kazancına bağlıdır. Bu işlemde çıkış devresi gerilimi sabittir. Akım kazancı, transistörün bağlantı şekline göre farklı isimler alır.

  Bağlantı şekillerine göre akım kazancı;

  • Emiteri ortak bağlantıda Beta-β
  • Beyzi ortak bağlantıda Alfa-α
  • Kollektörü ortak bağlantıda Gama-γ

  ismini alır. Transistörün NPN veya PNP oluşu ile değişmez.

  Akım kazancı=Çıkış devresi akımı değişmeleri/Giriş devresi akımı değişmeleri

  (Çıkış devresi gerilimi: Sabit)

  Bağlantı Şekli Çıkış Devresi Gerilimi Giriş Akımı Çıkış Akımı Akım Kazancı
  Emiteri Ortak VCE: Sabit IB IC β=IC/IB
  Base i Ortak VCE: Sabit IE IC α=IC/IE
  Kollektörü Ortak VCE: Sabit IB IE γ=IE/IB

  Tablo: Transistör bağlantı Şekillerine göre akım kazançları