• Hakkında.
  • türkiyede ilk radyo yayını ne zaman başlamıştır


    Resmi kayıtlara göre Türkiye’de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927’de başlamıştır. Ancak, bundan birkaç yıl önce 1923 yılında Rüştü Uzel kendi olanaklarıyla deneme yayınlarına başlamıştır. 1925 yılında Telsiz Tesisi Hakkında Kanun adıyla bir yasa çıkarılmıştır. Yasa, Ankara’da büyük bir telsiz istasyonu ile, bütün yurtta dahili telsiz şebekesi tesisini öngörmekteydi. 1 Mart 1926’da Ankara’daki telsiz telgraf anten direklerinin temelleri atıldı. İstanbul’daki vericilerin yapımı da aynı yıl Fransız Radyo Elektrik Şirketi tarafından üstlenildi. Haberleşme amacıyla kurulan bu tesislere gerekli eklemeler yapılarak radyo için de kullanılır hale getirildi. Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi adıyla bir şirket kuruldu ve tümüyle özel şirketlerden oluşan bu şirket, Dahiliye Vekaleti ile imzalanan sözleşme uyarınca 8 Eylül 1926’da istasyonların işletme hakkını elde etti (Anonim 1990).

    Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi yayınlarında Ankara’da daha önce PTT tarafından kurulmuş bulunan ve dış ülkelerle haberleşmeyi sağlayan beş kilovatlık güçteki telsiz istasyonlarını kullanmıştır. Türkiye’de, dünya radyo yayıncılığından yedi yıl sonra başlayan radyo yayıncılığı Ankara ve İstanbul’daki güçsüz istasyonlarda yapılmış olduğu halde dünya ülkelerinde o günlerdeki radyo yayın gücü toplamı olan 116 KW’lık yayın gücü içinde iyi bir yer elde etmiştir (Kocabaşoğlu 1980).

    1941 yılında radyoda tarıma yönelik planlı program yer almış ve bu yılları takip eden yıllarda sürekli olarak tarıma yönelik programlara yer verilmiştir

    kaynak