• Hakkında.
 • türkiyede ilk televizyon yayını ne zaman başlamıştır


  Türkiye’de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi Elektronik Bölümü’nün laboratuvarı niteliğinde 1952 yılında başlattığı 1 kw. güçlü İstanbul Teknik Üniversitesi Televizyon Yayınları’dır. Bu yayınlarda haber, müzik ve çeşitli kültürel programlara yer verilmiştir. Bu yayınlar İstanbul’da oturan ve televizyon alıcısı olan çok sınırlı sayıda halk tarafından izlenebilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesinin yaptığı televizyon deneme yayınları, TRT’nin Ankara’da başlattığı televizyon yayınlarının başlamasından iki yıl sonrasına kadar sürmüştür. TRT Televizyon yayınları, eğitim televizyonu olarak başlayan kapalı devre yayınlarının Alman yardımı çerçevesinde verilen 5 kw. gücünde bir vericinin 1967 yılında televizyon eğitim stüdyosuna gelmesi ile başlamıştır. Gerçekte plana alınmayan, eğitim amaçlı olarak kullanılan bir stüdyonun, küçük bir vericinin gelmesi ile televizyon yayınlarına başlaması başlangıçta düşünülmeyen bir olgu idi. Yapılan hazırlıkların amacı televizyon yayınlarını başlatmak içindi, ancak alt yapı olanakları yeterli değildi, televizyon için kadro, bütçe yoktu. TRT Genel Müdürlüğü’nün radyodan ya da Genel Müdürlük bütçesinden ayırdığı sınırlı bütçe ile deneme yayınları yürütülmekte idi. Maliye Bakanlığı kadro vermiyordu. Çünkü, bütçede ve planda öngörülmemişti. TRT Yönetim Kurulu’na yapılan tavsiye ve önerilerin de etkisi ile olumsuzluklara karşın, TRT’nin ilk televizyon yayınları 31 Ocak 1968 tarihinde başlatıldı (Aziz 1999).

  Televizyon Dairesi Başkanı Mahmut Tali Öngören’in, deneme yayınlarına başlamadan önce TRT Genel Müdürlüğü’ne yayınlarla ilgili olarak hazırlamış olduğu raporun en önemli kısmı şöyledir: Doğrudan köylüye ve her çeşit eğitim seviyesindeki halka hitap eden eğitim programları ile doğrudan doğruya okullara yapılacak öğretim programları ve diğer kültür programları ile televizyonun ileride günlük hayatımızda oynayacağı rolü yansıtan yayınların düzenlenmesi 1968 TRT program çalışmalarının hedefidir (Aziz 1999).

  Ankara Televizyonu’nda sınırlı yayın süresi içerisinde programların ağırlık noktası, yukarıda da belirtildiği üzere, haber ve eğitim programlarındadır. Buna en güzel örnek, Projeli Köy Programları kapsamında yapılan Köye ve Köyden Kente adlı programdır. Bu amaçla, 1969 yılı şubat ayında Ankara’nın televizyon yayını ulaşan köyleri içerisinden seçilen 4 köyüne televizyon alıcısı dağıtılmıştır. Ankara Televizyonu’nun o günkü teknik donanım, eleman ve bütçe yetersizliği ile deneyim eksikliği gibi pek çok olumsuzluğa rağmen uyguladığı bu yayın dizisinde, yayıncılık literatüründe adı Projeli Eğitim Yayını olarak geçen bir uygulamaya başlanılmıştır. Bununla, kırsal kesim insanına televizyon yolu ile eğitim götürme ya da eğitimlerine yardımcı olma amaçlanmıştır. Türkiye’de uygulaması o güne değin herhangi bir iletişim kanalı ile yapılmayan bu yayının özelliği, Televizyon Forumu formatı ile hedef izleyici kitlesine doğrudan eğitim verilmesidir. Proje ile ilgili olarak, televizyonun yayına başlamasından hemen sonra hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Köy İşleri ve Tarım Bakanlığı ile sıkı bir işbirliğine girilerek Ege, Marmara, Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerindeki köylere araştırma yapmak ve film çekmek üzere ekipler gönderilmiştir. Alanda toplanan bilgiler, örnek olaylar 16 mm’lik film çekimleri derlenerek Ankara’ya Televizyon’a getirilmiştir. Bu verilere dayanılarak hazırlanan programlar ise 5 Mayıs 1968 tarihinde ‘Köye ve Köyden Kente’ adlı program dizisi ile yayımlanmaya başlanmıştır. Bunun için henüz sınırlı sayıda Ankara köylerine seslenebilen Ankara Televizyonu kapsama alanındaki köylerden önce 3 köy seçilmiştir, daha sonra bu sayı 5’e çıkarılmıştır. Köylerin 4’üne televizyon alıcısı dağıtılmıştır, Ankara Gölbaşı’na bağlı Karaoğlan köyü ise, televizyon alıcısını kendi almıştır. Böylece henüz televizyon ile tanışmayan bu köylere, sorunlarını kapsayan televizyon programları 4,5 ay süresince hazırlanarak yayımlanmıştır.

  TRT’de ilk yayınlanan programlardan olan Köy Meydanı, Köy Kahvesi adlı tarım programları ses getirmiştir. Programlar kırsal kesime yönelik tarımla ilgili programlardır. Bu dönemde kırsal kesime yönelik dramalardan Kadın Ana iz bırakan tarıma yönelik bir programdır.

  Kırsal kesime yönelik programlar 1980’li yıllardan sonra da artarak devam etmiştir. Köyden Köye programında örnek köyler tanıtılmıştır. Bizim Eller ve Tarım Takvimi programı ile de tarım tekniklerinin ağırlıkla ele alındığı programlar izleyiciyle buluşmuştur. Bu programlarda çiftçiye çeşitli tarım teknikleri tanıtılmıştır. 1985 yılında Köyden Kentten adlı yeni bir program yayına başlamıştır ve haftada bir gün 45 dakika olarak ekrana gelmiştir. Köyden Kentten adlı programda köy hayatı, çeşitli tarım teknikleri, örnek çiftçiler tanıtılmıştır. 1986 yılında Sabahın Getirdikleri adlı programla, kırsal kesime yönelik programlarda kuşak ve ekip anlayışı doğmuştur. Haftada bir kez Çarşamba günleri, 60 dakika olarak saat 06:00’da yayına giren Sabahın Getirdikleri, bir yıl sonra 1987’de yerini devamı niteliğinde olan ama akşam yayınlanan Akşamın Getirdikleri programına bırakmıştır. Akşamın Getirdikleri Çarşamba günleri saat 17:00’de ekrana gelmiştir. Bu program da, haftada bir kez 90 dakika izleyicisi ile buluşmuştur. Yayın serüveni bir yıl süren Akşamın Getirdikleri 1988 yılının Temmuz ayında yaz dönemi yayınlarının başlamasıyla sona ermiştir. 1988 yılının yeni yayın döneminin başlangıç tarihi olan Ekim ayına gelindiğinde kırsal kesime yönelik programların yayın saatleri ve süreleri yeniden düzenlenmiştir ve programların haftalık yayın adeti Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere ikiye çıkarılmıştır.

  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu yayıncılığı yapmakla görevli tek kuruluşudur.1 Mayıs 1964 günü çıkan TRT yasasıyla kuruldu.1990’ların başında ilk özel televizyon kanalı ve özel radyo kanalı yayına başlayana dek Türkiye’de radyo – televizyon yayıncılığı yapan tek kurum olarak hizmet verdi.
  Türkiye Cumhuriyeti’nde televizyon ve radyo yayıncılığı konusunda ilk örnekleri oluşturdu. Günümüzde, 24 saat 7 ayrı kanaldan televizyon yayını gerçekleştirmekte, ek olarak GAP TV alanında da Güneydoğu illerine özel yayın yapmaktadır.. Radyo yayıncılığı olarak 6 ayrı kanaldan izleyicilerine ulaşmakta, yine 27 ayrı dilde dış ülkelerdeki izleyicilerine yönelmektedir.
  Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti’nde yayın kuruluşları arasında en büyük haber oluşumuna sahiptir. TRT, günlük ortalama 11 saatlik haber ve haber program yayını yapmaktadır. Bunun yanı sıra oluşturduğu dizi film, belgesel, drama ve televizyon yapımları ile dünyanın sayılı yayın kuruluşları arasında yer almaktadır. İleri ölçüde yetişmiş yayıncı ve yapımcı kapasitesi ile özel yayın kuruluşlarını da desteklemiştir. Yetiştirdiği sayısız ses sanatçısı ile Türk müziğine de katkıda bulunduğuna inanılmaktadır.

  kaynak: vikipedi