• Hakkında.
 • CSS: Seçiciler


  /*
  * tüm nesneleri seçer ve rengini kırmızı yapar
  */
  * {
  color: red
  }

  /*
  * divlerden sınıfı dosya olan divin içindeki tüm nesneleri
  * seçer ve yazıların altını çizer
  */
  div.dosya * {
  text-decoration: underline
  }

  /*
  * dosya id’li paragrafı seçer ve rengini kırmızı yapar
  */
  p#dosya {
  color: red
  }

  /*
  * dosya sıınflı a nesnesini seçer ve rengini mavi yapar
  */
  a.dosya {
  color: blue
  }

  /*
  * test sınıflı nesne içerisinde bulunan
  * a nesnesini seçip arka plan rengini sarı yapar
  */
  .test a {
  background-color: yellow
  }

  /*
  * a nesnelerini seçip alt çizgilerini kaldırır
  */
  a {
  text-decoration: none
  }

  /*
  * Tıklanmamış a nesnelerini seçip
  * arkaplan rengini sarı yapar
  */
  a:link {
  background-color: yellow
  }
  /*
  * Ziyaret edilmiş a nesnelerini seçip
  * arkaplan rengini mor yapar
  */
  a:visited {
  background-color: purple
  }

  /*
  * ul nesnesinden hemen sonra gelen p nesnesini
  * seçer ve yazı rengini kırmızı yapar
  */
  ul + p {
  color: red
  }

  /*
  * Sınıfı liste olan ul içinde bulunan
  * li çocuk nesnelerini seçip kenarlık ekler
  */
  ul.liste > li {
  border: 1px solid #ddd
  }

  /*
  * ul nesnesinden sonra gelen p (ebeveyn) nesnelerini
  * seçer ve renklerini kırmızı yapar
  */
  ul ~ p {
  color: red
  }

  /*
  * a nesneleri içerisine title niteliği
  * bulunanları seçip rengini kırmızı yapar
  */
  a[title] {
  color: red
  }